- Vi tror oppstartsselskaper vil ta mange viktige posisjoner i fremtidens energisystem

Publisert

BKK forteller i en pressemelding at de intensiverer jakten på oppstartsselskaper.

Kraftkonsernet har de siste to årene investert i oppstartsselskaper via ventureselskapet BKK Grønn Invest. Nå har de økt investeringsrammen til 80 millioner i 2019, med ytterligere ambisjon om vekst til 130 millioner kroner.

Pengene skal gå til selskap energikonsernet aktivt skal være med på å verdiøke. Venturesatsningen endrer samtidig navn fra BKK Grønn Invest til BKK Spring for å tydeliggjøre at konsernet skal tilføre fart og kraft til selskapene de investerer i.

- Venture-piloten vår, BKK Grønn Invest, har gitt konsernet enorm verdi i form av partnerskap og nye forretningsmuligheter. Vi ser også at rollen vi tar som aktiv industriell investor gir reell merverdi til selskapene våre. En vinn-vinn situasjon, så nå girer vi opp!, sier CEO i BKK Spring Monika Inde Zsak.

CEO i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes, har BKK Spring allerede inne på eiersiden.

- Det har vært en enorm boost for Tibber å få med BKK Spring på eiersiden. Med bred erfaring fra energimarkedet og smidig samarbeidsvilje har de bidratt med langt mer enn kapital. Eksempelvis har de bidratt til at vi nå gjennom Tibber-appen kan la elbileiere selge sin ladekapasitet tilbake til strømmarkedet og på den måten få en lavere strømpris. Dette er innovasjoner i verdensklasse og som ikke hadde vært mulige uten tett samarbeid, sier Aksnes.

Med utvidet ramme leter BKK Spring etter oppstartsselskaper som utvikler teknologi og forretningsmodeller som vil spille en nøkkelrolle i det fremtidige fornybare samfunnet og i bransjen. Energikonsernets ambisjon er blant annet å bli størst på i Norge på elektrifisering. Dette er derfor ett av de viktige investeringstemaene BKK Spring.

- Vi tror oppstartsselskaper vil ta mange viktige posisjoner i fremtidens energisystem. Samarbeid mellom disse selskapene og mer etablert industri, er kritisk for å lykkes med å snu samfunnet fra fossil brensel og over på elektrisk kraft. BKK Spring skal tilføre kompetanse, kapital og fart slik at disse selskapene virkelig rigges for lykkes, avslutter Zsak.

BKK Spring AS, det nye navnet til BKK Grønn Invest, er BKK-konsernets venturefond. Selskapets portefølje består per i dag av eierposisjoner i Tibber AS, Sevendof AS og Bergen Carbon Solutions AS.