- Vi tror fortsatt at oljeprisen skal styrke seg

Publisert

Mandag denne uken presenterte EY sin nyeste rapport om de norske oljeserviceleverandørene for beslutningstakere og rådgivere innen olje og gass.

I den forbindelse presenterte også Torbjørn Kjus, chief oil analyst i DNB, sin analyse av oljeprisen og hvordan de ser for seg oljemarkedet i tiden fremover. Han mente blant annet at OPEC-kuttene lå bedre an enn forventet.

- Så langt ser det ut som at leveransene er bedre enn det jeg har lagt inn, sa Kjus.

Det er 22 land som er med på kuttene, hvorav 11 er OPEC-land. Norge og USA er forøvrig ikke med på kuttene. Det er heller ikke Libya eller Nigeria.

OPEC har ingen sanksjoneringsmuligheter for de som ikke leverer det de ble enige om, men foreløpig ser det ganske bra ut og prisene har holdt seg godt siden kuttene ble annonsert.

- Det har vært ekstremt stabil oljepris de siste 45 dagene, sier Kjus.

Kuttene ble distribuert ut, og det ble opprettet en monitoreringskomite som skal møtes en gang i måneden. Slik det ser ut nå ligger det an til et kutt på 1,8 milliarder innen februar er ferdig.

For OPEC og Saudi-Arabia er det viktig at kuttene også fører til en reduksjon i de internasjonale oljelagrene, og Kjus tror de vil lykkes med det.

- Oljemarkedet kommer til å ha lagertrekk i år, sier Kjus og påpeker at det ikke har vært lagertrekk siden 2013.

Målet er å få lagertrekk for å få det ned på normalnivået.

- Vi tror fortsatt at oljeprisen skal styrke seg, sier Kjus.

Han legger til at konsensusen nå ligger på at oljeprisen skal ligge på rundt 57 dollar i år. Han og DNB tror at det er større sannsynlighet for at prisen ligger over dette, men gjør det klart at det er usikkerhet knyttet til dette.

- Man kan ikke regne hjem hva oljeprisen skal bli i et år, sier Kjus.

Etter Torbjørn Kjus foredrag om oljeprisen tok Espen Norheim, Partner og EYs sektoransvarlig for olje, gass og energi i Europa, Midt-Østen, Afrika og India, en gjennomgang av årets rapport og hvordan det har gått med spådommene fra den forrige rapporten.

- Teknisk sett estimerte vi nedgangen til 19 prosent, men på grunn av dollarkursen reduserte vi anslaget til 9 prosent, sa Norheim.

Dollaren gikk kraftig opp i 2015, og det reddet bransjen fra å gå på en enda større smell, men det var ikke nok. Bransjeomsetningen falt med 12,6 prosent, og endte på 445 milliarder kroner i 2015.

- Vi overvurderte nok dollareffekten, og det ble en betydelig større profittnedgang enn det vi så for oss, sa Norheim.

Han og resten av EY tror at nedgangen fortsetter inn i 2017, men at den avtar i styrke.

- Prispresset og overkapasiteten vil fortsette på kort og mellomlang sikt, noe som går utover marginene, sier Norheim.

Samtidig påpeker Norheim at den norske oljeserviceindustrien har kommet seg godt gjennom tidligere nedturer.

- Oljeserviceindustrien vil forbli en av Norges største industrier, og vi har stor tro på de norske leverandørene og teknologien deres for å sikre globale energileveranser i tiden fremover, skriver EY i sin analyse.

Her kan du laste ned rapporten "The Norwegian oilfield services analysis 2016".