- Vi startet med digitalisering på 90-tallet

Publisert

Lisenshavere deler gevinsten fra feltet

På et olje- eller gassfelt er det flere lisenshavere som deler risikoen og gevinst. Lisenshaverne kan sammenliknes med aksjonærer i et selskap, men med et utvidet ansvar.

Olje- og gass som hentes opp har ofte varierende kvalitet. Kvalitet påvirker verdien på varene. Olje- og gass transporteres gjennom rørledninger eller på tankbåter inn til et prosessanlegg, for så å bli transportert videre til sluttkunde. Underveis omfordeles volum og kvalitet.

Verdien av oljen og gassen som hentes opp er ikke fastsatt før en kunde kjøper produktet. Samlet vareeksport av råolje, kondensat og naturgass utgjorde i 2017 om lag 442 milliarder kroner. Det er med andre ord store verdier som skal fordeles.

Fordeling av verdier var en kime til konflikt

Før olje- og gasselskapene digitaliserte fordelingen av lisenshavernes verdier var dette en kime til konflikt. Nå skjer alt helt automatisk.

Aksel Hårstad er direktør for globalt salg i Tieto. Han er tydelig stolt når han forteller om hvordan det hele startet.

- Tidligere var fordeling av inntekter rett og slett enormt tidkrevende, forteller Aksel Hårstad til enerWE. Lisenshaverne satt i møte etter møte for å diskutere dette. Derfor så bransjen et behov for å digitalisere denne prosessen.

Vi startet med digitalisering på 90-tallet

I de senere årene har digitalisering av olje- og gassindustrien blitt et buzzword som alle bruker. Det synes Aksel Hårstad er litt morsomt.

God stemning hos Tieto i Sandnes
God stemning hos Tieto i Sandnes

- Ja, vi har jo jobbet med digitalisering i veldig mange år. Det er ikke noe nytt ved det.

Han forteller at de startet å digitalisere fordelingen av verdiene av olje- og gass på midten av 90-tallet.

- Det var opprinnelig et initiativ fra de to selskapene som den gang het Statoil og Phillips. De var begge lisenshavere på samme felt, og de var uenige om fordelingen av verdiene. Derfor initierte Statoil et IT-prosjekt som skulle løse dette digitalt.

Siden den gang har det strømmet mye gass og olje gjennom rørledningene på norsk sokkel.

- Det tok ikke lang tid før prosjektet ble løftet ut av Statoil og inn i et eget selskap i Sandnes, forteller Aksel Hårstad. Dette var starten på et fantastisk IT-eventyr som fikk navnet Energy Components.

La olje- og gassbransjen for sine føtter

Kundelisten vokste raskt. Det var ikke bare Statoil og Phillips som hadde behov for å effektivisere fordelingen av verdier fra olje- og gassfeltene. Alle aktørene på norsk sokkel hadde samme behov.

God stemning hos Tieto i Sandnes.
God stemning hos Tieto i Sandnes.

- Slik lykkes vi å lage det som etterhvert ble den markedsledende programvaren på norsk sokkel innenfor dette området.

Fikk muskler til å satse globalt

Underveis ble det lille IT-selskapet kjøpt opp av det langt større IT-selskapet Enator som senere ble TIETO. Slik fikk selskapet muskler til også å satse globalt, og selskapet som startet i det små i Sandnes har nå mer enn 200 installasjoner fordelt på 100 kunder i mer enn 50 land.

- Vi er utrolig stolte av å ha løftet programvaren ut i hele verden, forteller Aksel Hårstad.

Men han legger ikke skjul på at det har kostet blod, svette og tårer.

- Når du leser denne historien, så er det viktig å tenke på menneskene som har stått bak dette også. Det er mennesker som har brukt mye tid og ofret mye for å reise rundt å selge, og implementere programvare i alle verdensdeler.

Aksel Hårstad forteller at programvaren også anses som virksomhetskritisk for de aller fleste kundene.

- Ja, Shell globalt har uttalt at vår programvare er på topp 20 av deres viktigste applikasjoner. Dette er noe av grunnen til at vi også klarte å holde farten under oljekrisen fra 2014 og frem til nå. Selskapene trenger vår programvare for å lykkes. Det er ikke en programvare de bare kan stoppe å bruke.

Olje- og gassbransjen er under sterkt press

FNs klimapanel mener at menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel. Olje- og gassindustrien gir et stort bidrag til CO2-utslipp. Olje- og gassindustrien er under sterkt press.

Mange mener også at fornybarrevolusjonen vil gå så raskt at etterspørselen etter olje- og gass raskt vil avta.

Med dette som bakteppe spør vi Aksel Hårstad om hvordan de ser for seg å videreutvikle satsingen i et marked som ikke lenger vil være i vekst.

- Når det gjelder CO2-utslipp så tar vi det på alvor, svarer han. Her ser vi også forretningsmuligheter.

Han forklarer at programvaren frem til nå blitt brukt til rapportering, men at de nå jobber med å supplere med moduler som gir olje- og gasselskapene mulighet til å ta bedre beslutninger.

- Vi har integrert oss inn på sensorer som innhenter data fra hele prosessen, fra olje- og gass hentes opp og til den selges i markedet. Ved å analysere data, kan oljeselskapene nå benytte programvaren vår for å ta beslutninger som bidrar til mer effektiv produksjon og dermed også et lavere CO2-avtrykk.

Når det gjelder endringene i energimarkedet og etterhvert lavere etterspørsel etter olje- og gass, forklarer han at de nå jobber for å ta markedsandeler innenfor nye felt.

- Eksempelvis jobber vi med LNG-markedet. Her kan vår software bidra med stor verdi.

Hva er suksessfaktoren?

Avslutningsvis spør vi Aksel Hårstad om hva som han mener har vært suksessfaktoren for å løfte softwaren ut som markedsledende i hele verden.

God stemning hos Tieto i Sandnes.
God stemning hos Tieto i Sandnes.

- Det er menneskene i selskapet. Vi er et fantastisk team som utfyller hverandre godt, med både tung domenekunnskap og tung IT-kunnskap. Sammen med våre kunder har klart å bygge programvare som gjør hverdagen enklere for alle involverte. Ved hjelp av digitalisering har vi fjernet kimen til konflikt.