- Vi som industri må bli flinkere til å framsnakke bransjen

Publisert

Stavanger Energy Conference arrangeres på Rosenberg verft onsdag og torsdag denne uken. enerWE er tilstede for å høre mer om hvordan det går med bransjen i Norges "oljehovedstad".

Jan Narvestad er administrerende direktør i Rosenberg verft, og han brukte sitt foredrag til å fortelle litt om hvordan de og bransjen har opplevd nedturen og hvordan de ser for seg fremtiden.

- Vi har hatt en vanvittig tøff periode. Det gjelder alle aktører som er eller har vært en del av olje- og gassbransjen. Dette har vært den desidert tøffeste perioden noen gang for olje- og gassindustrien, sier Narvestad.

En skulle kanskje tro at en toppleder i denne bransjen skulle sitte der og drømme om de gode gamle dager da oljeprisen var skyhøy og alle leverandører jobbet på spreng for å klare å levere, men slik tenker ikke Narvestad.

- Den toppen der håper og tror vi at vi aldri ser igjen, sier Narvestad.

- Det gikk på bekostning av kvalitet, gjennomføringstid og effektivitet. Det førte til en enorm kostnadsdriv, sier Narvestad.

Han legger også til at mange av investeringene under den ekstreme oppturen gikk til utenlandske leverandører, men at den norske leverandørindustrien nå er godt rustet til å kapre kontraktene som utlyses.

- Vi er i ferd med å fase ut investeringene som har gått internasjonalt, sier Narvestad.

Selv er han optimist på vegne av Rosenberg og resten av den norske leverandørindustrien.

- Vi er i en bransje som vi skal være veldig stolt av, og en bransje som har en stor fremtid foran seg, sier Narvestad.

Som så mange andre bransjetopper, trekker også han frem energiprognosene.

- Selv i 2050 vil en stor del av energien komme fra olje og gass. Det tror jeg er viktig at vi tar med oss, sier Narvestad

Han mener at mange glemmer å ha på seg de langsiktige brillene.

- Det er flere og flere som snakker ned oljen. Noe av det er fornuftig, men man må se på hva som er sannsynlig når det gjelder den fremtidige miksen i energibehovet, sier Narvestad.

Han viser til at prognosene tilsier at verden trenger mer energi, og at store deler av den energien også i fremtiden må komme fra olje og gass.

- Det er fortsatt et veldig bra marked på norsk sokkel. Vi har over 80 felt som i dag er i drift. De har lange perspektiver. Det er også ni felt som er på vei inn. Selv om det drar mer og mer nordover er det fortsatt mange spennende oppgaver for oss sørpå, sier Narvestad.

Han mener at Rosenberg er godt rustet, og at de var tidlig ute med å ta nødvendige grep.

- Vi så tidlig i 2014 konturene av det som skulle komme, og var tidlig ute med å gjøre justeringer, sier Narvestad.

De undervurderte imidlertid hvor stor nedgangen var, og de hadde en ekstra tøff periode der de ikke vant noen av kontraktene de bød på.

- Første halvår 2015 tapte vi alt vi bydde på. Så hadde vi en samling utover høsten, og våren 2016. Da fikk vi en tilslagsprosent på over 80 prosent, sier Narvestad.

Avslutningsvis gjentok Rosenberg-sjefen sitt budskap om at bransjen må komme på banen, og bli flinkere til å kommunisere.

- Vi har en fantastisk industri. Dessverre er det flere og flere som snakker ned denne industrien av flere grunner, sier Narvestad

- Jeg tror det er viktig at vi som industri blir flinkere til å framsnakke bransjen. Den er viktig for arbeidstagerne og arbeidsgiverne, men den er også ekstremt viktig for Norge, sier Narvestad.