- Vi skal samle de mest klimaambisiøse selskapene i Norge for å ta en ledende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Publisert

Jens Ulltveit-Moe henter DNV GL-topp til å lede næringslivets klimanettverk. Det forteller klimanettverket 203040 i en pressemelding.

Bjørn Kjærand Haugland ny administrerende direktør i klimanettverket Norge 203040.

- For meg er det svært motiverende å få lede arbeidet i Norge 203040 videre. Vi skal samle de mest klimaambisiøse selskapene i Norge for å ta en ledende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier påtroppende adm.dir. Bjørn Kjærand Haugland i Norge 203040.

Næringslivet spiller en avgjørende rolle i omstillingen vi står overfor. Norge 203040 har et industrielt perspektiv og vil gjøre klimautfordringer om til muligheter, og utvikle Norges grønne konkurransekraft.

- Vi har topplederforankring, og ser at det å samle selskaper fra ulike sektorer driver innovasjon. Derfor har det vært avgjørende at flere av bedriftene som har kommet lengst og villet mest, har sluttet seg til koalisjonen, sier Haugland, og inviterer selskaper med klimaambisjoner til å ta kontakt.

Bjørn Kjærand Haugland kommer fra stillingen som direktør for bærekraft i DNV GL, hvor han de siste årene har vært sentral i å bygge en sterk global bærekraftposisjon for selskapet. Han har vært ansatt i DNV GL i 28 år og har hatt ledende roller i alle selskapets forretningsområder i Norge, Korea og Kina. Han er en globalt anerkjent stemme innen bærekraft og har mye erfaring med å arbeide i skjæringsflaten mellom næringsliv, myndigheter og teknologi.

Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for myndighetene – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs.

Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i Umoe, er grunnlegger og styreleder i Norge 203040.

- Vi ønsker å øke innsatsen med å ansette en administrerende direktør. Vår stemme har ikke vært sterk nok, og mange ser feilaktig nok på næringslivet som en klimasinke, noe vi vet ikke er tilfelle. Jeg er glad for at Bjørn nå går inn i rollen som administrerende direktør, og er trygg på at ansettelsen vil løfte oss til nye høyder, sier Ulltveit-Moe.

Deltakerne i klimanettverket forplikter seg til å engasjere seg på toppledernivå. Det forutsettes at selskapet har satt seg klare klimamål, leder gjennom eksempel og uttaler seg om det.

- Næringslivet vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og i arbeidet med å utvikle grønn konkurransekraft. Derfor er det viktig at noen av de bedriftene i Norge som har kommet lengst og vil mest, har gått sammen i klimanettverket Norge 203040. Når Bjørn Kjærand Haugland nå tiltrer som administrerende direktør, så vil det øke kraften i arbeidet ytterligere, og forsterke grunnlaget for erfaringsutveksling og målrettet samarbeid i nettverket, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og styremedlem i Norge 203040.

Miljøstiftelsen ZERO og WWF Verdens naturfond bidrar inn i klimanettverket med å legge til rette for samarbeid, engasjement og tilstedeværelse for selskapene i Norge 203040, og støtte opp under nettverkets hovedmål. ZERO er vertskontor for klimanettverket i perioden 2019-2021.