- Vi ser hva dere gjør, BKK

Publisert

KRONIKK av Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi

Det står å lese i Europower at BKK slår tilbake mot småselskapene. De er lei av fusjonsforsøkene mellom SFE og Sunnfjord energi. De vil heller at alle nettselskapene i Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen. I et stort BKK naturligvis.

Det er rene ord for pengene det. BKK har fra før av tatt til orde for at de ønsker seg 500 000 nettkunder. For å få til det må de jo kjøpe opp eller fusjonere med naboene sine og noen selskaper til. Det er langt til 500 000 kunder.

Det undertegnede finner mer betenkelig er at de i den offentlige kommunikasjonen tar til orde for at de snakker på vegne av kraft-Norge og kraftkundene i sine bestrebelser på å bli større. I Europower kan vi lese følgende:

«Nå tråkker BKK til og rakker ned på fusjonsplanene mellom SFE og Sunnfjord Energi.

– En sammenslåing av SFE og Sunnfjord Energi vil slå dårlig ut for både kunder og eiere av de to selskapene. Arbeidet med å forberede en fusjon har pågått i to år. Vårt råd er at man nå avslutter prosessen og i stedet ser på løsninger som er bedre for kunder, kommuner og andre eiere, sier Tonny Nundal, konserndirektør for kommunikasjon i BKK.

Han mener at mulige synergieffekter er overdrevet.».

I Distriktsenergi har vi åpenbart ingen mening om hva som ligger av gevinster i en slik fusjon, men vi konstaterer hva BKK mener, noe som åpenbart er i strid med hva Sunnfjord energi og SFE mener. Når vi samtidig kjenner BKKs ønske om å bli Vestlandets svar på Hafslund, så forstår vi jo denne tilnærmingen. Stoppes fusjonen SFE og Sunnfjord energi er veien kortere for deres våte drøm – en stor nettgigant - BKK på Vestlandet.

Fra før av vet vi at BKK har jobbet aktivt for å få gjort gjeldende et krav til alle landets nettselskaper om et funksjonelt skille. Nå er det ulike meninger om hensiktsmessigheten bak kravet til det funksjonelle skillet. Men det er bred enighet om at det er økonomisk tyngende for mindre selskaper og mer tyngende jo mindre selskapet er. Et hovedargument anført av tilhengene til kravet er at dette vil fremme fusjoner. Sånn sett passer kravet til det funksjonelle skillet for alle BKK utmerket inn i deres strategi om å vokse. Nå ble det heldigvis ikke helt slik.

BKK er også sterkt imot en utvikling i retning lik nettleie. Et hovedargument mot lik nettleie er at dette kan stå i veien for fusjoner. Det passer følgelig dårlig inn i BKKs strategi om å vokse gjennom fusjoner eller oppkjøp. I den anledning ble det også levert en rapport fra Thema consulting dagen før spørsmålet om lik nettleie skulle behandles i Stortingets Energi -og miljøkomite. Rapporten sier nei til lik nettleie, med etter vår oppfatning en tynn begrunnelse. Det kommer vi tilbake til ved en senere anledning. Poenget her er at rapporten passet godt inni BKKs strategi om å vokse seg stor og fet med rapportens nei til likere nettleie.

Vi ser at BKK jobber for egne interesser – og naturligvis gjør de det. Omsorgen for landets øvrige nettselskaper og nettkunder må ses på med bakgrunn i dette. Sier vi, som naturligvis også har noen vi taler på vegne av – nemlig en rekke av landet distriktsenergiverk. Men så legger vi ikke skjul på det heller.

Kronikken ble opprinnelig publisert på Distriktsenergi.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.