- Vi ser at behovet for samarbeid og tillit som klimapolitikken er avhengig av ikke eksisterer på det globale nivået slik bildet er i dag

Publisert

Anders Bjartnes er Ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Han deltar på NCE Maritime CleanTech sin årskonferanse.

- Det ser ganske mørkt ut, forteller Anders Bjartnes til enerWE. 

Han sikter til den globale økningen i klimagassutslippene.

- Den toppen vi trodde vi hadde sett for et par år siden viste seg ikke å være en topp. Det fortsetter å øke. Det er dårlige nyheter. 

Han fortsetter med å nevne sin bekymring for det politiske bildet.

- Vi ser at behovet for samarbeid og tillit som klimapolitikken er avhengig av eksisterer ikke på det globale nivået slik bildet er i dag. Trump er det beste stikkordet. 

Han mener derimot at det er mye bra i norsk klimapolitikk.

- Arbeidet med grønn konkurransekraft og handlingsplaner for ulike sektorer er med på å drive en grønn omstilling.

I går kom en rapport fra EU som skisserer full avkarbonisering innen 2050. Vi spør Anders Bjartnes om hva dette betyr i praksis.

- Det gjenstår år se. Men det vi kan si med sikkerhet er at jo raskere og mer EU avkarboniserer sin energiforsyning, jo mindre gass kommer de til å trenge. Det er nedsiden for Norge hvis man er opptatt av å selge gass. Oppsiden er at markedet for nullutslippsløsninger, enten det er fornybar energi eller grønn skipsfart, det øker. 

Siste spørsmål til Anders Bjartnes er hvordan han mener vi kan avrunde oljealderen med stil. Svaret ser du i videointervjuet øverst i saken.