- Vi ønsker alle en bærekraftig utvikling, men vi kan ikke ta for gitt at fornybar-scenariet blir realisert

Publisert

I dag la Equinor frem sin årlige rapport Energy perspectives der de ser på tre scenarier for energietterspørselen i årene frem til 2050:

• Renewal

• Reform

• Rivalry

- Vi har beholdt de samme tre scenariene som i fjor, og hovedtendensene er de samme som i fjor, sier Eirik Wærness, sjefsøkonom i Equinor under sin presentasjon av rapporten.

Han brukte mest tid på å presentere renewal-scenarioet, det vil si scenarioet der verden klarer å samarbeide om å innfri Paris-målene.

Da enerWE etter presentasjonen spurte ham om hvorfor det var det scenariet som fikk mest oppmerksomhet poengterte han at det fordi det er scenariet alle håper på, og som er det mest interessante. enerWE kommer tilbake med et eget videointervju om dette.

I renewal, eller fornybar, scenaeriet legges det til grunn at 49 prosent av verdens elektrisitet vil komme fra fornybare energikilder. Det kan høres lite ut for en nordmann som allerede er vant til at så og si all elektrisitet som produseres her i landet er fornybar, men det er en markant endring når man ser at det på verdensbasis bare var 5 prosent så sent som i 2015.

En slik endret energietterspørsel vil i såfall gå kraftig utover etterspørselen etter olje, og også litt utover gass. Ifølge rapporten vil gassetterspørselen bare gå ned med 10 prosent fra 2015 til 2050, men for oljen vil det bli en nedgang i etterspørselen på rundt 38 prosent.

Når det er sagt, så er det langt fra sikkert at fornybar-scenariet er det mest realistiske.

- Vi ønsker alle en bærekraftig utvikling, men vi kan ikke ta forgitt at fornybar-scenariet blir realisert, sier Wærness.

I paneldebatten etter presentasjonen var da også paneldeltagerne mest opptatt av rivalry-scenarioet, det vil si scenariet der det blir mer konflikt og flere motstridende egeninteresser slik at verden ikke klarer å gå sammen om å nå målene.

Rivalry-scenariet er et scenarie preget av geopolitisk konflikt og i dette scenariet tas det utgangspunkt i at klimautfordringen skyves langt ned på listen over verdens prioriteringer.

– Dessverre ser vi for tiden for mange tegn fra Rivalry-scenariet. Hvis dette fortsetter, vil det ha en negativ innvirkning på det nødvendige globale samarbeidet og den økonomiske veksten som er avgjørende for å drive verden i en bærekraftig retning, sier Wærness.

I reform-scenariet tas det utgangspunkt i at energimarkedenes utvikling bygger videre på de eksisterende trendene som allerede er under utforldelse, uten at det blir store politiske endringer. Det blir på en måte midt i mellom-scenariet.

Rapporten Energy Perspectives 2018 kan lastes ned her.