- Vi må ta vare på de konkurransefortrinnene vi har

Publisert

Statssekretær Elnar Remi Holmen i olje – og energidepartementet var til stede på Norwea’s høstkonferanse som vindkraftorganisasjonen arrangerer i samarbeid med Arntzen de Besche.

I sitt foredrag om norsk energipolitikk i vinden tok han til ordet for økt kraftproduksjon i Norge.

- Vi blir mye mer avhengig av å ta kraften i bruk i Norge fordi det er det som er avgjørende for fremtidig næringsutvikling, sier Holmen.

Han trakk frem vindkraft som en av de fornybare energikildene med stort potensiale.

- Det å ta krafta i bruk handler om å skape nye verdier og nye lønnsomme arbeidsplasser som gir inntekter til fremtidig velferd. Lønnsom produksjon av vindkraft kan være med å bidra til det i mye større grad i årene foran oss, sier Holmen.

Han gjorde et poeng av at vindkraftprosjekter kan være enorme prosjekter hvor investeringene gir store ringvirkninger.

- Utbyggingen av Fosen er den største investeringen på fastlandet på lang tid, sier Holmen.

Selv om vindkraft i seg selv i en driftsfase ikke genererer så mange faste ansatte, så bidrar det med mye gjennom investeringene.

Etter at et nytt vindkraftverk er oppe og går bidrar det også med inntekter til den lokale kommunen gjennom eiendomsskatten.

Holmen anerkjenner at mange innen vann- og vindkraft har påpekt at eiendomsskatten er en utfordring, og trekker spesielt frem den delen som gjerne kalles ”maskinskatten”. Det vil si den delen av eiendomsskatten som ilegges maskiner og utstyr på kraftverkene.

- Vi vil eiendomsskatten på maskiner og utstyr til livs, sier Holmen.

Han mener at det vil komme alle kraftverkene til gode, men trekker samtidig frem datasentre som et viktig område. Dette ønsker han og regjeringen å løfte som et satsingsfelt for Norge.

- Datasentrene krever store mengder med strøm, og i Norge har vi det som trengs. Vi har den fornybare kraften de etterspør, og vi har et kjølig klima som egner seg godt til lagring av varme servere, sier Holmen.

Han mener at Norges tilgang på ren kraft gir oss som nasjon noen store muligheter og noen gode fortrinn.

- Vi må ta vare på de konkurransefortrinnene vi har, sier Holmen.

Vindkraften vokser raskt, og er spådd en stor rolle i Europas overgang til fornybar energi i strømnettet. Fortsatt er den avhengig av subsidier, men dette forventes å være et tilbakelagt stadium om få år.

- Målet må være lønnsom produksjon uten subsidier, sier Holmen.