Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Vi må ha mindre retorikk, mindre useriøse politiske meninger, og mer seriøs energipolitikk som strekker seg over år

- Kraftkrevende industri kan ikke få subsidier på kraftprisen for å være konkurransedyktige.

Publisert Sist oppdatert

Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi delte i dag en bekymring fra talerstolen på Agder Energi-konferansen. Han mener den energipolitiske debatten blir mer og mer konfliktfylt. enerWE var tilstede og tok en prat med han.

- Det er mange interesser og mange motsetninger for å stanse en utvikling vi er i midt inni, og som det ikke går an å stanse fordi vi er en del av det europeiske energisamarbeidet.

Konsernsjefen mener at argumentene i debatten ofte er lite gjennomtenkte, og at man også kan stille spørsmål til om faktagrunnlaget er godt nok.

På sosiale medier stilles det ofte spørsmål om hvorfor vi trenger mer vindkraft så lenge vi gjennom året har netto eksport av fornybar kraft. Vi ber konsernsjefen kommentere dette.

- Vi trenger all den fornybare energien vi kan få, både til Norden og Europa. CO2-avgiftene kommer til å presse ut kull i Europa. Det betyr at vi får nye marginalpriser som nye marginalpriser som blir tuftet på sol og vind. Det betyr et kraftig fall i prisnivået. Hvis vi reserverer all kraft i Norge, og den blir dyrere enn Europeisk kraft, da har industrien et virkelig problem.

Han forklarer at så lenge vi er en del av løsningen der vi presser kull ut i Europa, og hvor vi kan være med på en utvikling hvor vi faktisk er en del av den europeiske sammenhengen, så er det bra med så mye fornybar vi kan få.

- Sol, vind og vind til havs. Alt det er bra.

Han fortsetter.

- Min redsel er at industrien kan miste sin konkurransekraft. Vi har i dag den billigste kraften i hele Europa. Dersom vi ikke klarer å konkurrere med den kraftprisen som til enhver tid er tilgjengelig, så må det være noe feil med konkurransedyktigheten til den industrien. De kan ikke få subsidier på kraftprisen for å være konkurransedyktige.

Med ACER-debatten og vindkraftdebatten som bakteppe mener Tom Nysted at politikerne må på banen.

- Vi må ha mindre retorikk, og mindre useriøse politiske meninger, og mer seriøs energipolitikk som strekker seg over år. Særlig når vi nå går inn i et mer digitalt bilde der hele kraftsystemet i Europa er i endring. Dette skjer fort, og det er om å gjøre å verdsette den verdiskapningen bidrar med.