- Vi lever i et høykostland og må hele tiden tenke kost og teknologisk utvikling

Publisert

Nexans er et norsk selskap som spesialiserer seg på leveranser av kraft- og kommunikasjonskabler. De er blant verdens ledende aktører på høyspente sjøkabler, og de har totalt 1600 ansatte i Norge.

enerWE tok en prat med selskapets tekniske direktør i selskapets avdeling for Subsea Energy Systems, og spurte litt om selskapets historie og hvilke utfordringer de nå jobber med.

- Vi har holdt på med dette i hundre år. Basert på erfaringene vi har har vi funnet frem til gode design, sier Vegar Syrtveit Larsen til enerWE.

Selskapet har produksjonsanlegg på Rognan, Langhus og i Halden. Her lager de sjøkabler som leveres til prosjekter i hele verden.

- Vi lever i et høykostland og uten å hele tiden tenke kost og teknologisk utvikling så vil vi slite med å opprettholde posisjonen vi har i dag. Hvis vi sover litt i timen blir vi tatt igjen, sier Syrtveit Larsen.

Dette er et spesialisert marked, og hvert prosjekt har gjerne spesialkrav som gjør at Nexans pleier å si at de aldri leverer den samme kabelen to ganger. Samtidig er standardisering noe av det viktigste som skjer i offshore-bransjen nå for tiden. Nexans mener at det ikke nødvendigvis er en motsetning.

- Jeg tror standardisering er veien å gå, men standardisering betyr ikke nødvendigvis den samme kabelen hver gang. Der vi har sett nytten av standardisering er på prosjektgjennomføringen, sier Syrtveit Larsen.

Standardisering og differensiering kan godt gå sammen.

Nexans leverer for tiden mye til diverse vindprosjekter, og har blant annet levert til Hywind fra den norske produksjonen.

- Vi er tungt inne i alle vindmølleprosjektene i Europa, sier Syrtveit Larsen.

Selv om Nexans klarer seg godt på tross av det høye norske kostnadsnivået, har de lokale utfordringer som gir de unødvendige utfordringer. Det gjelder for eksempel reiseruten inn og ut av Halden for båtene som transporterer sjøkablene.

- På seilingen inn til Halden er det noen undervannsterskler som gjør at de store båtene har problemer med å komme inn og ut, spesielt hvis de er tungt lastet, sir Syrtveit Larsen.

Når de skal levere store sjøkabler må de ty til lektere som slepes ut, og som så flyttes over på skipet som skal frakte kablene videre til kundene.

- Teknisk sett er det en grei og enkel måte å gjøre det på, men det koster oss tid og penger. Vi ønsker derfor å få gjort noe med det, sier Syrtveit Larsen.

De ønsker derfor å sprenge vekk deler av grunnen under vann for å sikre at større skip kan seile helt inn.

- Vi er kjent med problematikken, og samferdselsministeren har bedt om en konsekvensutredning, forteller olje- og energiminister Terje Søviknes.

Se hele intervjuet i videoen øverst i artikkelen.