– Vi kjøper Shell sin oljevirksomhet for 15,6 milliarder kroner

Publisert

Børsnoterte Noreco forteller i en pressemelding at de blir Danmarks nest største oljeprodusent.

– Vi kjøper Shell sin oljevirksomhet for 15,6 milliarder kroner. Dette er en viktig avtale for oss og posisjonerer selskapet for videre vekst, sier Norecos styreleder Riulf Rustad.

Det er Norecos datterselskap Altinex AS som har inngått en avtale om å kjøpe Royal Dutch Shell Plc´s oppstrøms virksomhet i Danmark for 1,910 milliarder dollar, eller 15,6 milliarder kroner.

- Denne viktige avtalen innebærer en sterk posisjonering av Noreco og gir oss en andel på 36.8 prosent i Danish Underground Consortium som har produksjon I blant annet feltene Halfdan, Tyra, Gorm og Dan. Samlede reserver er over 200 millioner fat, opplyser Rustad.

Det er selskapet Total (43,2 prosent) som opererer DUC- konsesjonen på vegne av de andre eierne Nordsøfonden (20 prosent) og Shell (36.8 prosent). Shells andel i DUC utgjorde 67.000 fat oljeekvivalent per dag i 2017.

Avtalen innebærer at Noreco også overtar Shell Olie- og Gasudvinding Denmark Pipelines ApS.

- Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra danske myndigheter. Vår plan er å effektuere avtalen i løpet av første halvdel av 2019, sier Rustad som forteller at finansieringen består av konvertibel obligasjoner, lån og private plasseringer.