- Vi kan stoppe en papirfabrikk i Tyskland på 5 sekunder og tilby strømmen til sentralnettet innen 30 sekunder

Publisert

Agder Energi gjør nå et omfattende grep innen strømsalg til bedriftsmarkedet. De samler sine tre selskaper LOS Energy, Entelios, og AE Solutions  under en paraply som har fått merkevarenavnet Entelios.

- Vi samler selskapene Agder Energi har i bedriftsmarkedet til et merkenavn, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi, til enerWE.

Dette blir en merkevare som representeres i Norden og Tyskland med totalt 120 ansatte og en omsetning på 7,8 milliarder kroner.

Syvertsen er imidlertid nøye med å påpeke at dette er en omsetning som selskapet allerede har, og at dette er et grep Agder Energi gjør for å bygge erfaringer og posisjonere seg for fremtiden. De tror den blir spennende, og at det vil åpne seg mange nye muligheter som følge av den teknologiske utviklingen og det økende behovet for ren fornybar elektrisitet.

Tilbyr fleksibilitet

Agder Energi er størst i Norge på salg av strøm til bedriftsmarkedet, og gjennom Entelios satser de også på fleksibilitetsløsninger i det tyske markedet.

- I Tyskland gjør vi det med de største industrikonsernene i verden. Vi tilbyr deres fleksibilitet til strømmarkedet, sier Syvertsen.

Observante lesere har kanskje fått med seg at Agder Energi også har et lignende initiativ på gang som går under navnet NODES. Det er imidlertid ikke helt det samme.

- Entelios er rettet mot bedriftsmarkedet i sentralnettet, mens NODES ønsker å gjøre det samme i regionalnettet og distribusjonsnettet, forklarer Syvertsen.

enerWE kommer forøvrig med en egen sak om NODES om ikke så lenge.

Den store utfordringen i strømmarkedet er at all strømmen må produseres samtidig med at den forbrukes. Det betyr at strømnettet må bygges ut for å tåle maksimalbelastningen, noe som er dyrt og som fører til høy nettleie. Hvis strømforbruket svinger veldig så vil det gi store perioder med mye ubrukt kapasitet på et dyrt strømnett.

Store bedriftskunder innen for eksempel kraftkrevende industri kan imidlertid justere sitt strømforbruk noe hvis de får gode insentiver for det, og det er her Entelios ser store muligheter. De tilbyr fleksibilitet, og de kan gjøre den raskt tilgjengelig.

- Vi tilbyr fleksibilitet på sekunder, sier Syvertsen.

Gjennom avtaler med forskjellige bedriftskunder som er koblet direkte opp på sentralnettet kan de slå av eller redusere strømtilgangen slik det blir mer tilgjengelig strøm for de som ikke kan være så fleksible. Dette gjør det mulig å raskt balansere strømnettet når det er behov for det.

- Vi kan stoppe en papirfabrikk i Tyskland på 5 sekunder og tilby strømmen til sentralnettet innen 30 sekunder, sier Syvertsen.

Fornybare utfordringer i Tyskland

I Tyskland har de store utfordringer i strømmarkedet. De har bestemt seg for å legge ned flere atomkraftverk, og har satset for fullt på sol og vind. Når det blåser mye eller sola skinner fungerer det veldig godt, men disse nye fornybare energikildene er avhengig av en fleksibilitet i resten av strømnettet for å kunne håndtere situasjonen når det ikke blåser eller solen ikke skinner.

I motsetning til Norge, så har ikke Tyskland masse regulerbar vannkraft, så de har måtte ty til kullkraft for å balansere strømmarkedet. Det er alt annet enn klimavennlig, og tyskerne trenger derfor løsninger for å balansere nettet på en mer klimavennlig måte. Noe av det kan de hente inn gjennom mer fleksibelt forbruk av typen som Agder Energi ønsker å levere gjennom Entelios.

Selskapet ser et stort potensiale for dette i Tyskland, men de ser også at erfaringene de nå gjør seg der kan bli veldig nyttig også i det nordiske markedet etterhvert som vi også får mer vindkraft.

- Det kommer mye mer vind inn i Norden også så den kunnskapen kommer til å bli nyttig også her, sier Syvertsen.

Opp til bedriftene å bestemme

- Bedriftene får betalt for å være tilgjengelig, sier Syvertsen.

Som en del av opplegget får de betalt på to måter. Først for å være tilgjengelig, og så hvis de faktisk blir koblet ut.

Det fungerer omtrent som en person som går vaktordning ved siden av vanlig jobb. De får som regel et beløp for å være tilgjengelig, og så får de betalt for selve jobben de utfører hvis de må rykke ut midt på natten.

Det å gjøre bedriftens strøm tilgjengelig er ikke ensbetydende med at det er fritt frem for Entelios å koble ut strømmen etter eget forgodtbefinnende.

- Det er opp til kunden å definere hvor mye de kan slåes ned, sier Syvertsen.

Han forklarer at for eksempel aluminiumsprodusenter ikke kan slå helt av, men at de kan justere hvor mye strøm de bruker når. Det gir god nok fleksibilitet til at det er verdt mye for strømnettet.

Hvor lenge de kan kobles ned er også et viktig element, og dette håndteres gjennom et auksjonssystem i datasystemet.

Bedriftsmarkedet

Gjennom en serie artikler og podcaster har enerWE sett nærmere på hvordan strømselskapene tjener sine penger i privatmarkedet, og vi har kommet frem til at det er et tøft marked med veldig synlige priser og små marginer. Sånn sett kan det se mer fristende å satse i bedriftsmarkedet der kundene er større, og det er flere muligheter til å selge tilleggstjenester som bedriftskundene er villige til å betale for.

Med en total årlig omsetning på 7 milliarder kroner i bedriftsmarkedet kan Syvertsen bekrefte at det er et interessant marked, men han avviser at det er enkle penger å hente.

- Det er hard konkurranse. Det er en kamp om kundene og ikke store marginer, sier Syvertsen.

Norden og Tyskland

Entelios er et ambisiøst prosjekt, men planen er ikke å trå til for fullt og raskt ekspandere til flere land i Europa.

- Nå har vi gjort oppkjøp i Sverige og Tyskland de siste årene. Vi har nå ambisjoner om å konsolidere det og samle under en merkevare. Når vi lykkes med det kan vi se på hva vi gjør videre, sier Syvertsen.

Powered by Labrador CMS