- Vi kan ikke regne med å finne en ny næring som er like lønnsom for samfunnet som det olje- og gassnæringen har vært

Publisert

Eirik Wærness er sjefsøkonom i Equinor. Vanligvis intervjuer vi han om fremtidens energibehov eller annet som har med faget hans å gjøre, men denne gangen har vi invitert han til en mer avslappet sommerprat.

- Hva har du gjort i sommerferien?

- Jeg har stort sett vært i og rundt Barcelona – en fantastisk by som gir anledning for stadige nye oppdagelser.

- Sommeren i Norge har vært rekordvarm. Norske bønder fortviler. I Europa er det rekordvarme der menneskeliv og helse står på spill. Skogbranner herjer. I Hellas og USA har skogbranner også tatt liv. Tror du den varme sommeren er et resultat av menneskeskapte klimaendringer?

- At det skjer klimaendringer er det liten tvil om. Både jeg og Equinor anerkjenner de vitenskapelige bevisene for at klimaendringene drives av menneskeskapte utslipp, i tråd med enigheten i FNs klimapanel. Som økonom er jeg opptatt av at klimautfordringen adresseres med reelle tiltak, og ikke bare mål, at tiltakene er kostnadseffektive og at de blir iverksatt så raskt som mulig.

- Equinor satser på sol og vind. Tror du at du vil oppleve et år der Equinor investerer mer enn 50 % i fornybart før du går av med pensjon?

- Nei, jeg er nok for gammel til det og jobber nok ikke da. Men jeg håper utviklingen her går raskere enn mange tror, for da har fornybarindustrien nådd et omfang og lønnsomhetsnivå langt over det vi ser i dag.

- I dag finansierer olje- og gassindustrien vårt velferdssamfunn. Equinor er på vei mot å bli et bredt energiselskap. Tror du at fornybart en dag vil bidra med like mye penger til statsbudsjettet som det olje- og gass gjør i dag?

- Vi kan ikke regne med å finne en ny næring som er like lønnsom for samfunnet som det olje- og gassnæringen har vært. Dette er en stor utfordring for finansieringen av offentlig sektor. Men fornybar vil vokse, og det er god grunn til å håpe på betydelig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser knyttet til fornybar energiteknologi og kompetanse i ulike deler av energikjeden.

- Har du vurdert solceller på egen bolig?

- Jeg har sett noen regnestykker som tilsier at det ikke er den smarteste investeringen i Stavanger. Når det er sagt – prisnivået ser ut til å komme stadig lenger ned og målt mot alternativ pris fra nettet så skal jeg ikke utelukke at jeg vil gjøre en slik investering en gang i fremtiden. Like viktig som å produsere mer strøm fra fornybare kilder er å redusere forbruket. Her tror jeg mange i Norge har en del å lære fra europeiske land.

- Du debatterer flittig på Twitter. Går du noen gang skikkelig lei?

Ja – men jeg er ikke «lang-lei». Jeg synes det er viktig å delta i debatter der det er rom for meningsutveksling og motforestillinger. Flere burde prøve.

- Du får ansvar for å passe to fem år gamle barn. De spør deg om hvorfor Norge borer etter olje når Blekkulf på barneTV sier at olje forurenser. Hva svarer du?

- Da svarer jeg at det ikke er oljen i seg selv som er problemet, men hvordan vi som forbrukere lever. At tilgangen på olje og gass gjør livene våre enklere, at olje og gass f.eks brukes til å lage leker, lekeplasser, datamaskiner og klær, men at verdens energisystem må endres. Det vil ta lang tid, og selv om vi lykkes så vil det være behov for mye ny olje og gass de neste tiårene.

- Hvor mye koster egentlig navneskiftet til Equinor? Er ikke 250 millioner et alt for lavt tall?

- Det er vel det vi har sagt det skal koste og jeg har ingen grunn til tvile på det.

- Du kan invitere med deg tre gjester på fjelltur for å diskutere fremtiden for norsk olje -og gassindustri. Hvem velger du?

- Jeg ville heller invitert til en reise rundt i verden (fortrinnsvis med el-fly) for å diskutere den formidable utfordringen vi står overfor i forhold til å endre energisystemet i en mer bærekraftig retning, mens vi samtidig bidrar til økonomisk utvikling ved å dekke energietterspørselen. Invitasjonen går til Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima; Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo; og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.