- Vi kan ikke ha et PTIL slik det fremstår i dag

Publisert

KRONIKK av Owe Ingemann Waltherzøe, tidligere hovedverneombud i Statoil.

Jeg har tidligere tatt til orde for å reformere petroleumstilsynet, PTIL. Å legge ned PTIL var en spissformulering myntet på overskriftene i avisene. Men jeg mener fortsatt at vi ikke kan ha et PTIL slik det fremstår i dag. Dette fordi tilliten til tilsynet er sterkt svekket. Ikke bare fra det politiske miljøet, fra samfunnet, fra arbeidsgivere, men særlig fra de ansatte offshore.

Tillitsvalgte og hovedverneombud forteller om hvor frustrerte de er fordi de ikke føler noe som helst engasjement eller drahjelp fra PTIL når de henvender seg dit. Vi snakker her om den svake part. Den parten i bedriften som ikke har tilgjengelig en juridisk avdeling, de som ikke har tilgjengelig midler til å forutberegne og regne på kompliserte risikokalkyler. Denne parten må basere seg på lang erfaring og sunn fornuft. Og sunn fornuft er vel ikke akkurat et fremtredende trekk ved bedrifter som gang på gang har vist seg tilliten uverdig.

Med rett til å inndra lisensen

PTIL selv har på et tidspunkt omdefinert sin oppgave og ønsker nå å fremstå som et såkalt "tillitsbasert tilsyn". Prisverdig ambisjon og slik skal det få lov å fortsette. Men når enkelte oljeselskap viser seg å være uverdige denne tilliten, brister tilliten til tilsynet. Når jeg leser i DN om en nærmest fornærmet representant fra tilsynet som uttrykker sin bekymring over et oljeselskap de har mast og mast på i fire år på at de må følge pålegg.

Et tilsyn som må mase

At et tilsyn maser i fire år er nok til at jeg med tyngde kan si at tilsynet i slike tilfeller "spiller fallitt". Når tilliten omveksles til nonchalanse og disrespekt fra selskapets side, bør man også internt i tilsynet spørre seg selv om man driver på rett måte. Kanskje på tide å igangsette en omfattende revitalisering, sørge for å skaffe seg bedre verktøy til kassa.

Som et minimum må tilsynet evne å inndra tilliten til enkelte selskap, enkelte plattformer i selskap og sette dem under "administrasjon". Kan ikke selskapet drive etter lovgivningens intensjoner og har mer fokus på hvordan de skal klare å omgå regelverket i sin iver på "mer penger til bunnlinjen" og færre ansatte, så er det legitimt å sette plattformen under administrasjon og i siste instans inndra lisensen til å drive.

Gjerne før flere liv går tapt, gjerne slik at ikke flere, med rette, frykter for eget liv og helse ved å reise på jobb offshore. Gi oss tilbake et virilt, oppegående tilsyn med "license to rule", rett til å gå i rette med selskapet, rett kompetanse, med rett til å lytte til den sunne fornuft og ikke minst rett fokus. Et tilsyn oljeselskapene respekter og som de ansatte har tillit til. Et PTIL er avhengig av å få tillit fra "de med skoa på", minst like mye som de gir tillit.

Riksrevisjonen

Ønsker derfor riksrevisjonen og deres innledende forundersøkelser hjertelig velkommen ut av Oslo og til landsdelen der næringen faktisk ikke lenger bare eksisterer på et papir, Powerpoint og tv-innslag. Her på vestlandet bygges hele Norge fortsatt bit for bit. Det er disse menneskene som er avhengige av å ha en tilsynsmyndighet de kan regne med slik at de kan regne med å komme hjem til by og bygda der familien er, etter endt to-tre ukers oppholdsperiode offshore.

Ikke en dag for tidlig etter mitt syn og så regner jeg med at det blir innledet en fullskala gransking av tilsynet etterhvert. Tar det for gitt at riksrevisjonen allerede nå har gjort såpass grove funn at en fullskala gransking er nærmest uunngåelig.

Det kan bare bli bedre

Det fine er at det kan bare bli bedre, nesten uansett hvilke funn som vil bli belyst. PTIL vi antagelig forsøke å bortforklare hvorfor de ikke evner å føre det tilsynet politiske miljøet, oljeselskapene, samfunnet og arbeidstakere forventer av dem. Men er vi heldige legger de seg flate, bretter opp skjorteermene og tar i spaden med begge henda de også. Ber ikke om mer enn det, eller er det kanskje for mye forventet? I såfall ber jeg så mye om unnskyldning for min kravstorhet.

Owe Ingemann Waltherzøe er tidligere hovedverneombud i Statoil.

(Bildet øverst i saken er fra ONS 2014).