Vi heier stolt på olje- og gassindustrien — både hjemme og i utlandet

Publisert

Norsk Industri og Norsk olje og gass har skrevet et åpent brev til Innovasjon Norge.

Til styreleder

Innovasjon Norge

Vi heier stolt på olje- og gassindustrien — både hjemme og i utlandet

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv, både hjemme og i utlandet. Innovasjon Norge forvalter betydelige milliarder over statsbudsjettet hvert år, og organisasjonen har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi er derfor sterkt bekymret for det negative inntrykket administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har etterlatt seg i den siste tiden i det offentlige rom når det gjelder olje- og gassindustrien.

Vi har all grunn til å være stolte av denne industrien og alle de arbeidsplassene den skaper over hele landet. Industrien er en meget viktig bærebjelke for norsk økonomi, for verdiskaping i landet og for sysselsetting. Innovasjonsgraden i olje og gass gjør at denne industrien har en fremtid i mange tiår fremover, noe få andre næringer opplever. Det er en viktig sammenheng mellom de banebrytende teknologiske løsningene som utvikles og tas i bruk her hjemme, og eksportverdien fra bedriftene. Både produkter og kompetanse er særdeles viktige «eksportvarer» i en global konkurransesituasjon.

Olje- og gassindustrien ligger langt fremme når det gjelder å ivareta det grunnleggende prinsippet i alle klimaavtaler, herunder også Paris-avtalen. Forurenser betaler prinsippet er meget godt forankret i norsk rammeverk, og har i mange år vært en del av industriens regelverk. Det har gjort bransjen verdensledende. Norsk myndigheter har satt krav til bransjen, og løsninger har blitt funnet. Derfor er det troverdig av Norge å ta et viktig lederskap internasjonalt på klimaområdet. Norge som nasjon har over mange år tatt på seg viktige forhandlingsoppgaver under FNs klimaforhandlinger, for eksempel. Dette viktige lederskapet har vært godt forvaltet over tid.

Olje- og gassindustrien vil være drivkraften for endringene i energibransjen. Ny teknologi, gode folk og ikke minst de mange norske leverandørene vil utvikle gode løsninger for Norge og verden. Det å la være å anerkjenne eksisterende bedrifter, klynger og prosjekters betydning for innovasjon og hvordan de også i dag leverer tjenester og produkter til andre bransjer er veldig kortsiktig og kan umulig være i tråd med Innovasjon Norges mandat.

Sammen bør vi alle være meget stolte av hva vi har oppnådd med norsk olje- og gassindustri. Den konkurrerer i et globalt marked, og norsk sokkels og norske leverandørers konkurransekraft har kanskje aldri vært sterkere enn i dag.

Med vennlig hilsen

Kristin Færøvik

Styreleder Norsk olje og gass

Ann Christin Andersen

Styreleder Norsk Industri olje og gass