- Vi har posisjonert oss for langsiktig verdiskapning for aksjonærene, og for å være konkurransedyktig i en lavkarbonframtid

Publisert

Equinor har nå lagt frem sin bærekraftsrapport for 2018. I en pressemelding skriver de at de har posisjonert seg for langsiktig verdiskaping, og at det betyr at de må være konkurransedyktige i en lavkarbonfremtid.

– Equinor har i dag en sterk posisjon. Vi har styrket konkurransekraften, forbedret prosjektporteføljen og har en klar strategi for videre utvikling av selskapet. Vi har posisjonert oss for langsiktig verdiskapning for aksjonærene, og for å være konkurransedyktig i en lavkarbonframtid, skriver Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA, i sitt brev til aksjonærene.

I 2018 leverte Equinor høyeste egenproduksjon noen gang, med 2,111 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Prisene og marginene økte i 2018 for hele bransjen, og Equinors gjennomsnittlige realiserte væskepris var 63,1 dollar fatet for året som helhet.

– Fjoråret går inn i historiebøkene som året da vi ble Equinor etter nesten 50 år som Statoil. Navneskiftet gjenspeiler den globale energiomleggingen og utviklingen vår som et bredt energiselskap, skrive Sætre.

Bærekraftrapporten for 2018 gir en oversikt over hvordan Equinor følger opp sin ambisiøse bærekraftagenda.

– Paris-avtalen skapte den nødvendige drivkraften for å iverksette klimatiltak, men som samfunn og sammen gjør vi ikke nok, skriver Sætre i forordet til rapporten.

For Equinor er det viktig å sikre at selskapet har konkurransefortrinn også i et lavkarbonsamfunn.

– Å levere energi til en voksende befolkning på ansvarlig måte er retningsgivende for arbeidet for en felles framtid der energi har en overkommelig pris og er bærekraftig for alle. Vi må alle samarbeide for å øke tempoet og levere løsninger i stor skala. Klimaveikartet vårt forklarer hvordan vi planlegger å bygge et lavkarbonfortrinn gjennom konkrete tiltak med ambisiøse mål, sier Sætre.

CO2-utslippene til Equinor ble redusert med 264.000 tonn i 2018, hovedsakelig som følge av mange mindre energieffektiviseringsprosjekter.

Hittil har Equinor oppnådd rundt 0,6 millioner av målet for 2030 på 3 millioner tonn CO2-reduksjoner per år. Gjennomsnittlig CO2-intensitet for Equinors egenopererte portefølje er på 9 kg per fat, med et mål på 8 kg CO2 per fat i 2030. Dette skal være rundt halvparten av gjennomsnittet i bransjen.

Equinor fortsatte å investere i prosjekter innen ny energi i 2018, og startet opp produksjonen fra solenergianlegget Apodi i Brasil og havvindprosjektet Arkona i Tyskland.

– Fornybarvirksomheten vår leverte 1,3 TWh ren energi til elektrisitetsnettet. Vi kunngjorde også at vi er klare til å investere i bevaring av regnskog, som er viktig for å absorbere CO2 fra atmosfæren, noe som underbygger vår sterke støtte for en pris på karbonutslipp, skriver Sætre.

Her kan du laste ned og lese Equinor's bærekraftsrapport.