- Vi har overproduksjon av fornybar kraft

Publisert

enerWE har fått en prat med olje- og energiminister Terje Søviknes, og benyttet anledningen til å spørre ham om opprinnelsesgarantier, utenlandskabler, fremtidig oljeetterspørsel og forskjellige syn på olje og gass avhengig av hvor i landet man bor.

På spørsmål om hvorfor han tror at bare 16 prosent av opprinnelsesgarantiene kjøpes av norske kunder, mens resten selges til utlandet, svarer Søviknes at vi nordmenn kanskje tar det for gitt at vi har fornybar kraft.

- Det er nok fordi vi bor så nært kilden, først og fremst vannkraften. Vi tar kanskje vannkraften litt for gitt, og tenker at når vi bor i Norge så er vannkraften ren, sier Søviknes.

Energiministeren er en tilhenger av utbygging av utenlandskabler for strømimport og -eksport, og mener at frykten for økte strømpriser er overdrevet.

- Det er anslått i størrelsesorden noen få øre, 1-3 øre, i økte strømpriser som følge av utenlandskabler, sier Søviknes.

Han legger til at vi totalt sett for året som helhet produserer mer strøm enn vi bruker, og at det er noe vi bør utnytte.

- Vi har overproduksjon av fornybar kraft, og det er viktig at vi får ut de verdiene og at vi kan selge det på samme måte som vi selger olje og gass, sier Søviknes.

Selv om vi produserer mer enn vi forbruker, så vil vi i perioder importere strøm.

- Tilsvarende er det viktig at vi har forsyningssikkerhet i år der vi har veldig kalde og nedbørsfattige vintre. Da har vi behov for å importere kraft, sier Søviknes.

Flere land i Europa satser hardt på utbygging av vind- og solkraft. Det er en god ting, men dette er energikilder som har store variasjoner i når og hvor mye kraft de produserer.

- Det bygges ut veldig mye variabel fornybar kraft fra vind og sol. Da er det viktig at europeerne har noe å balansere dette mot. Det kan være norsk vannkraft, men også norsk gass som kan brukes i perioder med lite sol eller vind, sier Søviknes.

Olje- og energiministeren er ikke bekymret for at etterspørselen etter olje og gass kommer til å falle i årene fremover.

- Det er en etterspørsel etter olje og gass, og den kommer til å være der i tiår fremover. Det vil være et marked der, og hvis vi produserer med lavest mulig CO2-utslipp så har vi også et kostnadsfortrinn på norsk sokkel, sier Søviknes.

- Det er åpenbart at det går et skille mellom sentrale østlandsområder og resten av landet når det går på kommer til synet på produksjon av olje og gass og verdiskapingen som skjer der.

Han legger til at dette ikke bare dreier seg om olje og gass, men så og si alle bransjer tilknyttet utvinning og utnyttelse av Norges naturressurser.

- Norge er en nasjon bygd på naturressurser enten det er fisken i havet, havbruk, vindkraft, havkraft. Vi ser at verneinteressene blir veldig sterke innenfor ring 3, og det bekymrer meg litt for det viser en manglende forståelse for at verdier faktisk må skapes før de kan forbrukes, sier Søviknes.

Les også: