- Vi har nå 1018 Statoil-ansatte i de tre nordligste fylkene

Publisert

enerWE tok kontakt med Morten Eek i Statoil for å høre hvor mange som jobber i Nord-Norge, og hvordan rekrutteringen der avhenger av eventuell konsekvensutredning av Lofoten. Eek er informasjonssjef med ansvar for utvikling, produksjon og utforskning på de norske feltene.

Han forteller at Statoil nå har 1018 ansatte i de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

- Av disse jobber 348 offshore og 670 på våre kontorsteder og landanlegg, sier Eek.

Han viser også til en rapport fra IRIS om øvrig sysselsetting i olje- og gassbransjen i Nord-Norge. Den viser at det allerede er ganske mange ansatte ii olje- og gassbransjen i Nord-Norge:

Uavhengig av konsekvensutredning

Hvorvidt det blir mange flere ansatte i Nord-Norge avhenger trolig av hva som skjer med konsekvensutredningen av Lofoten. Statoil sier at de forholder seg til de behovene de har nå og som de vet om.

- Vi rekrutterer ut i fra det aktivitetsnivået på leting og drift vi skal ha knyttet til planlagt aktivitet, sier Eek.

Han påpeker også at det ikke er en automatikk i at konsekvensutredning er ensbetydende med olje- og gassutvinning.

- Eventuelle framtidige konsekvensutredninger betyr ikke at det åpnes opp for petroleumsvirksomhet, sier Eek.

Ved to tidligere tilfeller ble det gjennomført konsekvensutredning uten at det endte med oljeutvinning. Det var tilbake i 1994.

Tilbyr ikke pendlervilkår

Statoil kan ikke svare på hvor mange nye stillinger de kommer til å rekruttere til i Nord-Norge.

- Rekrutering henger sammen med aktivitetsnivå og behov for stillinger der de trengs, i nord som ellers i selskapet, sier Eek.

Han trekker frem Hammerfest og Harstad som eksempler på hva slags stillinger det er snakk om.

- Her har vi landanlegg i drift og til enhver tid lokalt ansatte og personell som kommer tilflyttet fra andre deler av landet. I Harstad har vi driftsorganisasjoner for felt i drift og geologi- og letemiljø, med ansatte fra hele landet og nær sagt hele verden, sier Eek.

På spørsmål om Statoil ansetter lokalt i Nord-Norge eller om de flytter ansatte fra andre deler av landet, forteller Eek at de ansetter der det er behov.

- Ledige stillinger nordpå som sørpå blir annonsert, og vi tilbyr i utgangspunktet ikke pendlervilkår, sier Eek til enerWE.

Mange lærlinger

Eek forteller også at det kommer 141 nye lærlinger til Statoil i år.

- En tredjedel av disse er fra Nord-Norge, sier Eek.

Les også: