- Vi har estimert at havvind i Hywind Tampen-prosjektet vil kunne gi 200.000 tonn redusert CO2-utslipp per år

Publisert

Eirik Byklum er Technical Manager Offshore Wind i Equinor. Han deltar som foredragsholder på NCE Maritime CleanTech sin årskonferanse.

- Equinor har som ambisjon å redusere CO2-utslippet med 3 millioner tonn per år akkumulert frem til 2030, forteller Eirik Byklum til enerWE. Havvind og strøm fra land vil kunne være et viktig bidrag her for å komme helt i mål.

Equinor ser på mulighetene for å forsyne Snorre og Gullfaks med strøm fra havvind.

- Vi har estimert at havvind i Hywind Tampen-prosjektet vil kunne gi 200.000 tonn redusert CO2-utslipp per år. Det tilsvarer ca. 100.000 biler.

Han understreker at flere ting skal falle på plass for at Equinor skal fatte en positiv investeringsbeslutning.

- Vi må få kostnadene ned, og så er vi avhengige av støtte fra Enova. Og så er vi avhengige av å få klarhet i regulatoriske forhold.

Bunnfast havvind ligger foran flytende havvind når det gjelder modenhet.

- For bunnfast havvind ser vi veldig nærme at det er lønnsomt å bygge ut uten subsidier. For flytende havvind har Equinor som ambisjon å være konkurransedyktige rundt 2030.

Vindturbiner gir kun energi når det blåser. Derfor ser også Equinor på mulighetene for å lagre energi fra vinden.

- Vi har et prosjekt i Skottland som vi kaller Batwind. Her ser vi på det å bruke batterier for å glatte ut kraftproduksjonen fra vindparken for å levere jevnere kraft.

Equinor gikk nylig ut i media og fortalte at havvind leverte over forventning.

- Det betyr både at vi har valgt en site med veldig gode vindforhold, og så betyr det at turbinene leverer veldig bra og har mindre feil og uforutsett stans enn det vi hadde trodd.

På spørsmål om hvorfor Equinor satser for fullt i utlandet og ikke i Norge.

- Vi ser på prosjekter der hvor det ligger til rette for det, både kommersielt og med tanke på regulatoriske forhold. Foreløpig mangler det en del på dette i Norge.

Skatteregimet i oljebransjen er investeringsvennlig, men Eirik Byklum ønsker ikke kommentere på om skatteregimet for oljebransjen også burde overføres til havvind.

- Det kan jeg ikke svare på. Vi forholder oss til de skatteregimene som til en hver tid gjelder, og så innretter vi oss etter det.