- Vi har en vei å gå til å få et samlet Storting til å forstå at dette er infrastrukturinvesteringer og ikke bare et lite klimatiltak

Publisert

Hildegunn Blindheim er direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass. enerWE møtte henne på Arendalsuka, der hun deltok på et seminar i regi av SINTEF Energi og NTNU  Energi.

Her diskuterte hun blant annet Norges rolle i kappløpet om å bli ledende innen karbonfangst og lagring.

- Hvordan vil etterspørselen etter norsk naturgass i Europa i tiden fremover dersom vi ikke lykkes med fullskala karbonfangst og lagring?

- Nå er det behov for norsk naturgass i Europa i veldig mange år fremover, selv uten CCS. Men med karbonfangst og lagring vil det muliggjøre at vi kan selge naturgassen vår uten klimautslipp når Europa på lang sikt skal nå sine ambisiøse klimamål. Derfor er det norske prosjektet særdeles viktig for å kunne fortsette med naturgass på norsk sokkel, og ha Europa som kunde. Ved å fjerne karbon fra naturgass så kan vi selge den som hydrogen.

- Hvem skal ta regningen for all moroa?

- Dette er noe industrien og selskapene allerede jobber med. De har allerede brukt mye ressurser. Men infrastrukturen for å få til CO2-lagring på norsk sokkel er for tung for et selskap å bære alene. Så på lik linje som når vi bygger annen infrastruktur som veier og bruer så forventer vi ikke at den første bilisten skal bære kostnaden alene. Dette er et samarbeid, men staten må klart inn i den første investeringer. Deretter må dette etterhvert betale seg selv. Vi kan ikke være avhengig av statlige subsidier i evig tid.

- Burde man ikke brukt alle disse milliardene på å løfte frem fornybar energi?

- Jo, og det gjøres i stor grad. Men det løser ikke alle problemene. Vi har utslipp som vil være helt avhengig av CCS. Dette er ikke enten eller. Vi er nødt til å få til begge deler. 

Hun avslutter med å si at hun er mer optimist nå, enn tidligere.

- Men vi har en vei å gå til å få et samlet Storting til å forstå at dette er infrastrukturinvesteringer og ikke bare et lite klimatiltak som vi skal bruke handlingsrommet i statsbudsjettet til å betale. 

--

Lytt også til podcast med Hildegunn T. Blindheim, spilt inn i mai 2018.

https://soundcloud.com/enerwe/alternativet-til-gass-atomkraft-og-kull