- Vi har all grunn til å være stolt av denne næringen, og vi må snakke den opp på innpust og utpust

Publisert

I dag arrangeres OG21-konferansen i Oslo, og der åpnet statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra olje- og energidepartementet dagen med å skryte tilnærmet uhemmet av hvor stor viktig og god den norske oljebransjen er.

- Vi er ikke bare en stor energileverandør. Vi høster også stor anerkjennelse for teknologien vi besitter, og vi høster også stor anerkjennelse for ressursforvaltningen vår på norsk sokkel, sier Smines Tybring-Gjedde.

Som statssekretær i et veldig internasjonalt rettet departement er hun mye ute og reiser, og fortalte salen at hun i perioder besøkte et nytt land tilnærmet annenhver dag. Der bruker hun mye tid på å fortelle varmt om potensialet på norsk sokkel og den norske oljebransjen.

- Når jeg reiser rundt så selger jeg norsk sokkel, sier Smines Tybring-Gjedde.

Samtidig slo hun fast at selv om det nå går bra og leverandørbransjen er konkurransedyktig, så kan ikke bransjen ta situasjonen for gitt.

- Det er ikke noe hvilehjem å være i denne bransjen.Vi må ikke legge oss ned og slå på brystet. Det er mye jobb som gjenstår. Vi må fortsette innsatsen vår, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun mener det fortsatt gjenstår et stort potensiale på norsk sokkel som bransjen må utnytte.

- Det er mye jobb igjen å gjøre på norsk sokkel, sier Smines Tybring-Gjedde.

For å klare det er det nødvendig at bransjen satser for fullt på å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Norges viktigste næring

- Vi må velge å satse på ny teknologi. Vi må vinne ved å sikre konkurransekraften til Norges viktigste næring. For dette er Norges viktigste næring, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun viser til at det gjelder inntektene som næringen bringer til staten, og også antall arbeidsplasser. Samtidig er hun bekymret for at dette ikke fullt og helt forstås av resten av samfunnet, og hun trekker spesielt frem de unge politikerne.

- Ungdomspartiene rører på seg. Jeg liker ikke helt retningen de beveger seg i, sier Smines Tybring-Gjedde.

Samtidig slår hun fast at politikken ligger fast.

- Vi har stabile og forutsigbare rammevilkår på norsk sokkel, og det må vi fortsette med også i fremtiden. Det viktigste tiltaket er å gi tilgang på attraktive letearealer, sier Smines Tybring-Gjedde.

Utvinningsgraden må økes

Tidligere i dag kom det frem at den norske oljebransjen er for treg til å ta i bruk ny teknologi. Dette baseres på en rapport som vil bli lagt frem på OG21-konferansen senere i dag. Statssekretæren røpet imidlertid noen viktige opplysninger fra rapporten.

- Det handler om svært svært store verdier, og potensialet er enormt. Det gjelder ikke minst muligheten til å øke utvinningsgraden vår, sier Smines Tybring-Gjedde.

I rapporten skal det slås fast at bruk av ny teknologi kan øke utvinningsgraden tilsvarende hele 2,5 millarder fat oljeekvivalenter.

- Det er altså et nytt Johan Sverdrup, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hvor mye det vil gi den norske stat i form av inntekter er vanskelig å anslå, og spesielt nå som oljeprisen plutselig har hatt et stort fall etter å ha ligget jevnt høyt en stund. Statssekretæren røper imidlertid at hun og departementet har stor tro på at oljeprisen vil løfte seg igjen.

- Vi regner med at den går opp igjen, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun er derfor klokkerklar på at bransjen vil forbli like viktig også i lang tid fremover.

- Petroleumsnæringen spiller en viktig rolle i norsk økonomi og det vil den gjøre i tiår fremover, sier Smines Tybring-Gjedde.

Det er altså mye som taler for en god fremtid for oljebransjen, men det er skjær i sjøen.

- Vi må ikke legge skjul på at denne sektoren er en av de største utslippskildene på norsk territorium, sier Smines Tybring-Gjedde.

Omdømmeproblem

Hun legger også til at det er en bransje med store utfordringer når det gjelder rekruttering av nye unge ansatte.

- Vi har en utfordring med omdømmet vårt. Vi trenger å rekruttere fra kommende generasjoner, og da gjelder det begge kjønn, sier Smines Tybring-Gjedde.

Her har bransjen en jobb å gjøre. Salen med tilhørere er stort sett fylt med menn i dress, og dette er typisk for de fleste bransjesammenkomster der statssekretæren deltar.

- Jeg pleier å si ladies and gentlemen and gentlemen and gentlemen, sier Smines Tybring-Gjedde.

Når det er sagt, så er det ingen grunn til at verken kvinner eller de unge skal velge bort oljebransjen. Tvert imot mener hun at det er en bransje med stort potensiale for de også, men da må flere komme på banen å ta sin del av jobben med å fortelle om bransjen, hva den gjør, hva den bidrar med og hvorfor det er lurt å satse på en karriere i den.

- Vi har all grunn til å være stolt av denne næringen, og vi må snakke den opp på innpust og utpust, sier Smines Tybring-Gjedde.

Les også: