- Vi forventer et bedre resultat for 2018 enn i 2017 som følge av god drift, høyere kraftpriser og bedret inntjening

Publisert

Skagerak-konsernet forteller i en pressemelding at brutto driftsinntekter i konsernet for første halvår 2018 viste en økning på 28 proent i forhold til 2017. Økningen skyldes i hovedsak høyere inntekter for Skagerak Kraft som følge av økte kraftpriser og økt produksjon. Samtidig kan Skagerak Nett og Skagerak Varme også vise til bedret omsetning.

Driftsresultatet før avskrivninger  for Skagerak-konsernet ble i første halvår 900 millioner kroner mot 872 millioner kroner i samme periode i 2017.

- Vi forventer et bedre resultat for 2018 enn i 2017 som følge av god drift, høyere kraftpriser og bedret inntjening, sier konsernsjef Knut Barland.

Resultat etter skatt ble i første halvår 748 millioner kroner, mot 327 millioner kroner forrige år. I tillegg til økte kraftinntekter skyldes en betydelig del av resultatet nedsalg i Fjordkraft fra 48 % eierandel til cirka 30 % i forbindelse med børsnotering.

Selve skatteregningen kom på 377 millioner kroner.

Investeringsnivået i konsernet er høyt, særlig på grunn av de pålagte investeringerene i avansert måle- og styringssystem (AMS) i nettvirksomheten. Totale investeringer i første halvår var 463 millioner kroner mot 345 millioner kroner i samme periode i fjor.