Terje Søviknes, Minister of Petroleum and Energy Norway visitied the platform Deepssea Stavanger on Maria field toghether with Wintershall CEO Mario Mehren and Wintershall member of the board Martin Bachmann
Terje Søviknes, Minister of Petroleum and Energy Norway visitied the platform Deepssea Stavanger on Maria field toghether with Wintershall CEO Mario Mehren and Wintershall member of the board Martin Bachmann

- Vi er helt klart i en vekstposisjon, sier Wintershall-sjefen

Publisert

- Sammenlignet med 2016 har vi styrket resultatet betraktelig og forbedret inntjeningsevnen. Vi er helt klart i en vekstposisjon, sa konsernsjef Mario Mehren på selskapets årlige pressekonferanse i Kassel.

Med sterk produksjonsøkning de siste årene forventer Mehren at Wintershall vil sette ny rekord i 2018, når ytterligere produksjon kommer i gang. Dermed ligger det an til en fortsatt økning i salg og driftsresultat. I tillegg planlegger Wintershall oppstart av leting etter olje- og gass i Brasil.

I 2017 økte Tysklands største internasjonalt aktive produsent av olje og gass driftsinntektene (EBIT) før ekstraordinæreposter med 53 prosent (276 millioner euro) til 793 millioner euro (2016: 517 millioner euro). Dette skyldes hovedsakelig høyere priser på olje og gass og større inntekter fra   gassfeltet Yuzhno Russkoye.

Prisen på Brent råolje lå i gjennomsnitt på 54 dollar fatet i 2017 mot 44 dollar fatet i 2016. Wintershall oppgir samtidig at gassprisene på det europeiske spotmarkedet økte med ca. 24 prosent sammenlignet med foregående år.

Selskapet klarte å opprettholde produksjonen av olje og naturgass på samme nivå som fjoråret (2016: 165 millioner fat oljeekvivalenter). I 2017 gjennomførte Wintershall totalt sju lete- og avgrensningsbrønner i jakten på olje- og gassforekomster, og tre av disse var vellykket.

Olje- og gassreservene økte med 3 prosent sammenlignet med utgangen av 2016, og endte på 1677 millioner fat oljeekvivalenter (2016: 1622 millioner foe).

Totalt planlegger Wintershall å investere rundt 3,5 milliarder euro i olje- og gassaktiviteter innen 2022. Det er omtrent en femtedel (18 prosent) av BASF-konsernets totale investeringer i perioden 2018–2022.

I desember 2017 ble det kunngjort banebrytende endringer: BASF og LetterOne har inngått intensjonsavtale om fusjonering av respektive olje- og gassvirksomheter. Det nye selskapet, Wintershall DEA, vil ha som mål å bli et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa.

I Norge har Wintershall fortsatt å utvide aktiviteten og har mer enn oppfylt egne målsetninger.

- Den innovative utbyggingsløsningen for Maria-feltet med produksjonsanlegg på havbunnen og tilkobling til eksisterende infrastruktur, gir oss store fordeler med tanke på kostnader, sa Mehren.

Produksjonen i Norskehavet startet opp i desember 2017, ett år tidligere enn planlagt. Kostnadene på omtrent 1,2 milliarder euro viste seg å være nærmere 25 prosent lavere enn tidligere budsjettert. Maria er det første prosjektet i Norge som Wintershall har hatt ansvaret for gjennom hele utbyggingsprosessen – fra leting til produksjonsoppstart.

- Wintershall sin ferdigstilling av dette komplekse offshoreprosjektet vitner om høy grad av effektivitet og kunnskap – og ikke bare i norsk målestokk. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse både for oss og for bransjen generelt, understreket Mehren.

Maria er selskapets største egenopererte offshore-investering til nå. Utviklingen av Ivar Aasen og Edvard Grieg fortsatte også med ytterligere brønner.

I tillegg har selskapet feltene Aasta Hansteen og Nova (tidligere Skarfjell), og olje- og gasselskapets fremtidige prosjektportefølje ser dermed svært solid ut:

- Vi tar sikte på å levere Plan for utbygging og drift (PUD) for Nova til olje- og energidepartementet i løpet av første halvdel av 2018, fortsatte Mehren.

I utbyggingsløsningen ser man for seg å koble olje- og gassreservoaret via en havbunnstilkobling til den nærliggende Gjøa-plattformen. I slutten av februar 2018 var kontrakter til en verdi av omtrent 190 millioner euro allerede tildelt.

Disse store prosjektene er ikke bare milepæler for selskapet. De bekrefter også viktigheten av olje- og gassproduksjon i Nordsjøen, som fortsatt er en av de viktigste produksjonsregionene i Europa. Nordsjøen og landene rundt sørger for omtrent halvparten av naturgassen som brukes i EU.