- Vi er fornøyd med at regjeringen viderefører hovedlinjene i petroleumspolitikken

Publisert

Venstre forsøkte å forhandle frem en endring i leterefusjonsordningen, men det nådde de ikke frem med i regjeringsforhandlingen. Det er interesseorganisasjonen Norsk olje og gass godt fornøyd med.

- Vi er fornøyd med at regjeringen viderefører hovedlinjene i petroleumspolitikken som sikrer arbeidsplasser over hele landet og gir store inntekter til fellesskapet, ikke minst ved å videreføre dagens skattesystem og rammebetingelser, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Mange motstandere av oljeaktiviteten på norsk sokkel argumenterer for at leterefusjonsordningen er en subsidering av oljebransjen. Det er ikke korrekt. Dette er en ordning som gjør at nye aktører på norsk sokkel kan få en forskuddsutbetaling av skatterefusjon for utgifter i forbindelse med leting etter olje og gass. Det er en provenynøytral skatteordning som ikke påvirker hvor mye som utbetales.

Uten leterefusjonsordningen ville selskapene måtte ventet med å få tilbakebetalt skattefradrag til de på et senere tidspunkt har store overskudd på inntektene fra det lukrative salget av olje og gass. I så fall måtte de typisk ha ventet 10-15 år.

Etablerte selskaper som har vært i aktivitet på norsk sokkel over lang tid trenger ikke ordningen.

I 2017 utgjorde utbetalinger på leterefusjonsordningen 3,3 milliarder kroner.

Les mer: