- Vi bruker ca 450 GWh til veilys på riks- og fylkesveger

Publisert

I går skrev NRK.no at Vegdirektoratet skal bytte ut veilysene med LED-lys. Det gjør at det gule lyset erstattes med et hvitt lys, og det skal blant annet gi bedre sikt og dermed bedre trafikksikkerhet.

enerWE benyttet anledningen til å ta kontakt med Vegdirektoratet for å spørre om hvordan denne utskiftningen påvirker strømforbruket. Vi begynte med å spørre om hvor stor forskjell det vil være i strømforbruk pr. veilys.

- Forskjellen vil variere noe med hvilken effekt armaturen har i utgangspunktet (gamle armaturer med gult lys), men ca 20 til 30 prosent, sier Arne Jørgensen i seksjon for trafikksikkerhet. til enerWE.

Det er ikke bare det direkte strømforbruket som gir utslag.

- Det er imidlertid ikke her den vesentlige besparelsen ligger for den ligger i LEDens muligheter for dimming som de gamle ikke hadde. LED kan dimmes ned til ca 20 prosent lys og da følger effektforbruket nesten lineært med. For en gammel lyskilde så var det kun mulig å dimme denne i et trinn som da ga ca 50 prosent lys og kun 30 prosent besparelse i effektforbruk, sier Jørgensen.

Det blir fort store mengder strøm når det er snakk om alle veilysene som er montert langs veiene rundt om i landet.

- Det anslås at vi bruker ca 450 GWh til veilys på riks- og fylkesveger for hele landet i året, sier Jørgensen til enerWE.

Det tilsvarer det årlige strømforbruket til omtrent 18.000 boliger.

- Det er vanskelig å si noe om hvor mye vi vil spare når alt er skiftet ut. Utskifting av all eksisterende veilys på riks- og fylkesveger med damplamper (gult lys) vil ta mange år og utviklingen går videre og vi får stadig mer effektive lyskilder, sier Jørgensen.

Han anslår at med dagens kunnskap vil det være mulig å spare et sted mellom 40 og 50 prosent av strømforbruket når man sammenligner de gamle lysene med de nye.

En av grunnene til at det er vanskelig å anslå nøyaktig, er at det er store forskjeller på hvor mye strøm som brukes på forskjellige veistrekninger.

- Effektforbruket henger sammen med hvor mye lys det er krav til på vegen. Med økende krav til belysning på veien vil også effektforbruket øke. For noen år siden ble belysningskravene endret. Dette medførte at  belysningsnivåene på motorveg ble halvert. Det vil si at en del motorvegstrekninger er overbelyst etter dagens krav. Noen av disse er allerede byttet ut med LED belysning med dagens krav til belysningsnivå, sier Jørgensen.

Det er også stor forskjell på strømforbruket i tuneller sammenlignet med vanlige veistrekninger, og det er delvis fordi lysbruken er veldig anerledes.

- Det er ikke lett å sammenligne belysning for veg og tunnel. Veibelysningen benyttes om kvelden og natten og belysning for tunneler benyttes hele døgnet med unntak av de høyeste nivåene i innkjøringssonene om dagen som da er avhengig av hvor mye lys det er ute i dagen, sier Jørgensen.

Her har veivesenet allerede kommet langt med utskiftningen.

- Både armaturer for innkjøringssonene og de som lyser hele døgnet utføres nå med LED. Før ble det benyttet lysrør for de armaturene som lyste hele dagen og damplamper for innkjøringssonene for å ta de høyeste nivåene, sier Jørgensen.

LED-lys har vært tilgjengelig lenge, men det er ikke gjort over natten å bytte ut veilysene.

- Vi har gradvis tatt dette i bruk siden rundt 2008. Dette for å skaffe oss driftserfaringer og at det ikke har vært tilgjengelig produkter med de høyeste effektene før de senere årene. Dette gjelder spesielt for de effektene vi trenger for innkjøringssonene til tunneler hvor det først de siste ca tre årene har vært tilgjengelige produkter som kan gi nok lys, sier Jørgensen.

Les også: