- Vi bør heller bruke penger på batteriproduksjon enn Goliat

Publisert

enerWE er tilstede på Energi Norge sitt seminar på Arendalsuka om digitalisering i kraftintensiv industri.

Frederic Hauge fra Bellona forteller at batterier er den største forandringen vi kommer til se i vår levetid.

- Hvis det koster 50 milliarder å bygge ut Goliat, og mindre på å bygge ut en batterifabrikk, så er det ikke tvil om hva jeg mener, sier Fredrik Hauge. Nå må vi ta noen valg om vi skal bli innkjøpere av batterier, eller om vi skal produsere det selv.

Han mener at vi har en sikkerhetspolitisk utfordring.

  • Hvis alle våre ferger går på batterier fra Kina, så skal det ikke mer enn en Nobelpris til før alle fergene står stille.
  • Frederic Hauge og Bellona er nå i gang med å utvikle neste generasjons batterier. De står blant annet bak batteriselskapet BEBA, et selskap som skal utvikle, selge og drifte elektriske fremdriftssystemer og batteripakker.

    BEBA skal også drive forskning og utvikling for å sette sammen batterier, og for å utvikle bedre batterier.