- Vi ble ikke rike bare fordi vi hadde masse penger, vi ble rike fordi vi hadde mye kunnskap

Publisert

Handelshøyskolen BI arrangerte tirsdag denne uken et åpent seminar om energipolitikk. Der skulle den nye olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg holde en innledning, men han ble nødt til å dra på flombesøk istedenfor.

BI's prorektor for forskning, Hilde C. Bjørnland, holdt en innledning der hun tok for seg noe av forskningen som BI jobber med relatert til energibransjen.

Et av temaene hun trakk frem var hvorvidt det er en forbannelse eller en glede å være en nasjon med mye naturlige ressurser som er etterspurt på verdensmarkedet. Det har lenge vært en opplest og vedtatt sannhet at hvis mer enn 50 prosent av eksporten din er råvarer, så har du negativ vekst.

- Det har ikke vi hatt. Ressurser har ikke vært en forbannelse for oss. Hvorfor har det ikke vært det i Norge? Det har mye med institusjoner å gjøre. Det har noe med at vi har en leverandørindustri som er teknisk kompetent, og som bringer disse ringvirkningene ut i økonomien, sier Bjørnland.

Hun trekker frem at når aktiviteten på Nordsjøen øker, så blir det også positive ringvirkninger på land. Tilsvarende ble det negative ringvirkninger på land da oljeprisen stupte, og vi fikk en oljenedtur.

- Vi gikk fra å være den rike fetteren eller kusinen i nord til å være the Norwegian Blues i the Economist, sier Bjørnland.

Bjørnland slår fast at the Economist tok feil. Det gikk ikke galt med Norge som følge av oljenedturen. Vi merket det på kroppen, men vi reiste oss raskt, og det er fordi vi ikke bare er en nasjon som har trukket vinnerloddet og kan hente opp oljen. Vi har brukt oljen til å videreutvikle oss.

- Vi ble ikke rike bare fordi vi hadde masse penger. Vi ble rike fordi vi hadde mye kunnskap. Ja, det har vært ringvirkninger. Selvfølgelig hadde vi en nedtur vi også, og ringvirkningene har vært negative, men vi hadde noe vi kunne bruke etter oljenedturen, sier Bjørnland.

Selv om BI har forskere som Jørgen Randers og Per Espen Stoknes som i stor grad fokuserer på det grønne skiftet, er Bjørnland klar på oljen og gassen's plass i Norge og BIs forskning på økonomiske resultater og konsekvenser. Her får ringvirkningene, og måten vi bruker kunnskapen vi har hentet opp sammen med oljen, en viktig rolle.

- Vi har noe annet, vårt særpreg, og det er kunnskap og teknologi. Det handler ikke bare om at vi tok opp oljen, men hvordan vi tok den opp. Vi har teknologi og kunnskap, og det er det som er Norge. Vi har kunnskapen vi kan bruke inn mot andre næringer, sier Bjørnland.