Vindparken er en del av naturen. Det går en skiløype rett i nærheten, og det er et yrende dyreliv.
Vindparken er en del av naturen. Det går en skiløype rett i nærheten, og det er et yrende dyreliv.

- Vi ba om en midlertidig stans i arbeidet for å få et bedre kunnskapsgrunnlag

Publisert

Den norske turistforeningen (DNT) har laget en kinoreklame mot vindkraft som skal vises på kinoene fra 2. februar til 26. mai. Det har fått vindkraftforeningen Norwea til å reagere på at DNT aktivt kjemper mot utbygging av mer fornybar energi i Norge.

– I stedet for å bruke tid, ressurser og penger på en kampanje mot vindkraft, burde ikke Turistforeningen heller jobbet sammen med NVE om dette, har spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen NORWEA tidligere uttalt til enerWE.

Han er spesielt oppgitt over at Turistforeningen ikke vil være med på en diskusjon om hvor de kan og hvor de ikke bør bygge ut vindkraft, men istedenfor går i vranglås og i praksis sier nei til all vindkraft på land.

DNT mener derimot at det er NORWEA som ikke lytter til innspillene de kommer med.

– Aasheim kan ikke ha fulgt godt med på DNTs budskap om vindkraft. Vi håper vindkraftbransjen vil lytte grundigere til alle oss som er opptatt av at vi skal klare å ta vare på naturen gjennom det grønne skiftet, sier Per Hanasand, styreleder i Den norske turistforeningen, til enerWE.

Turistforeningen argumenterer først og fremst med at det bør ses til andre fornybare energiformer som for eksempel mer vannkraft og mer fokus på energisparing. De klarer ikke å se at det er grunnlag for å stemple de som motstandere av fornybar energi.

– DNT er aktive pådrivere for en bærekraftig utvikling og reduserte klimautslipp. Vi mener det bør satses kraftig på energisparing og fornybare energiformer. Men vi er opptatt av at man må finne de mest naturvennlige klimatiltakene, og skjerme våre mest verdifulle natur- og friluftslivsområder fra utbygging. Det er allerede gitt godkjenning til over 100 vindkraftverk i Norge, og bare en tredjedel av disse er bygget. Vi er ikke imot all vindkraft på land, men advarer mot det store omfanget som myndighetene legger opp til, sier Hanasand.

I et tidligere intervju med enerWE påpekte de at de ikke var motstandere av å bygge vindkraft i industriområder.

- Hvis vindkraftturbinene kan legges til industriområder har vi ikke noe i mot vindkraft, uttalte Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Da svarte NORWEA med å påpeke at Turistforeningens kinoreklame faktisk bruker bilder fra Tellenes vindkraftpark som er satt opp i industriområdet ved dagbruddet Titania.

– Ett av prosjektene de bruker i filmen er Tellenes vindkraftverk. Kraftverket produserer rundt en halv TWh, tilsvarende Alta kraftverk, og ligger altså rundt Titanias dagbrudd i Sokndal, sa Aasheim.

Det NORWEA reagerer spesielt på er at Turistforeningen går inn for å stanse NVEs arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Hvorfor i all verden er Turistforeningen i mot den nasjonale rammen for vindkraft? Hele poenget med rammen er å i større grad styre hvor samfunnet mener det er akseptabelt å bygge ut vindkraft, uttalte Aasheim til enerWE tidligere denne uken.

Det mener Turistforeningen er en misforståelse. De sier at de ikke ønsker å stanse arbeidet som NVE gjør med den nasjonale rammen.

– DNT er heller ikke imot nasjonal ramme for vindkraft. Vi mener det er et skritt i riktig retning at man får en mer helhetlig planlegging. Men rammen må brukes til å ekskludere verdifulle natur- og friluftslivsområder, sier Hanasand til enerWE.

Han sier at det de ønsker er en midlertidig stans i arbeidet.

- Vi ba om en midlertidig stans i arbeidet for å få et bedre kunnskapsgrunnlag og en bedre involvering av befolkningen før rammen skulle fastsettes. Men vi har hele tiden deltatt i dialog med NVE om nasjonal ramme underveis, og vi vil gi våre synspunkter når utkastet presenteres 1. april, sier Hanasand til enerWE.

Les mer: