Venstres landsmøte vedtok søndag et forslag om å fjerne leterefusjonsordningen, som er en viktig rammebetingelse for norsk oljenæring

Publisert

Venstres landsmøte vedtok søndag dermed et forslag om å fjerne leterefusjonsordningen, som er en viktig rammebetingelse for norsk oljenæring.

Ordningen innebærer at staten dekker 78 prosent av leteutgiftene for selskaper som ikke er i skatteposisjon.

Samtidig vil Venstre redusere friinntekten og avskrivningssatser, slik at petroleumsskatteregimet ikke gir insentiver til potensielt ulønnsomme investeringer.

Den norske statens totale eksponering mot olje- og gassnæringen, gjennom oljefondet, Statoil og SDØE, var tema for en resolusjon kalt Bærekraftig oljenæring på landsmøtet.

Vente på utredning

Forslaget fra nestleder Ola Elvestuen, som altså ble nedstemt, lød: «Legge klimarisikoutvalgets anbefalinger til grunn og gjennomgå skatteregimet for olje- og gassektoren slik at det ikke gir insentiver til ulønnsomme investeringer.»

– Klimarisikoutvalget må vi ta på alvor. Det legger fram sin utredning i desember. Når den er lagt fram, må vi gjennomgå skatteregimet for olje- og gassektoren, slik at man ikke gir insentiver for ulønnsomme investeringer, sa Elvestuen.

– Det skal ikke gis subsidier innen skattesystemet til olje og gassnæringen. Vi skal sørge for at eventuelle subsidier fjernes.

Elvestuen understreket også at forslagene det ble debatt om, allerede er i Venstres program.

Vil ikke vente

Men Venstre-grasrota ville ikke vente på utredningen.

Håkon Riekeles fra Vestre Aker Venstre viste til at det ikke er blant klimarisikoutvalgets oppgaver å foreslå klimatiltak eller endringer i skattesystemet for oljenæringen.

– Det faller på sin egen urimelighet å vente på et utvalg som ikke skal se på disse tingene. Dere må lese mandatet, sa Jan-Petter Holtedahl fra Venstres lokallag på St. Hanshaugen i Oslo.

Venstre vedtok også et forslag om at staten skal redusere sin aksjeandel i Statoil. Det ble også vedtatt at staten skal selge ned SDØE-andeler, særlig i felt med lang levetid og høye kostnader, for å redusere statens økonomiske eksponering.

SDØE er en ordning for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren.

(©NTB)