Oslo  20170921.Nestleder i venstre Ola Elvestuen under landsstyremøtet i  Venstre torsdag formiddag på Thon hotel i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Oslo 20170921.Nestleder i venstre Ola Elvestuen under landsstyremøtet i Venstre torsdag formiddag på Thon hotel i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Venstre vil kutte 300 millioner i petroleumsforskningen

Publisert

For å kunne bruke nesten 2,5 milliarder kroner mer på klima- og miljøtiltak kutter Venstre blant annet i satsingen på oljeaktivitet.

I Venstres alternative budsjett mandag kommer det fram at partiet vil redusere satsingen på petroleumsforskning med nesten 300 millioner kroner. I tillegg kuttes titalls millioner til kartlegging av oljevirksomhet, og Petoros engasjement i leteboring rundt Island foreslås avviklet.

Besparelsen vil være en del av inndekningen når Venstre bruker nesten 750 millioner kroner på forskning innen miljø, transport og næringsvirksomhet.

– Dette er en omstilling vi trenger. Vi må forske mer på det som er fremtidens løsninger, sier partiets nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han er ikke redd for at forslaget om oljekutt vil provosere Høyre og Fremskrittspartiet før budsjettforhandlingene denne uken. Elvestuen viser til at det er liten uenighet om at forbruket av olje og gass vil måtte gå ned, selv om det kan være uenighet om når det skjer.

– Da vil betydningen av olje og gass bli mindre for Norge, og den endringen må vi forberede oss på, sier han.

Miljøtiltak i egen bolig

Samtidig plusser Venstre kraftig på i flere klima- og miljøsatsinger.

– Målet om å begrense den globale temperaturøkningen i tråd med Parisavtalen må være førende for all norsk politikk. Vi må særlig satse på å dyrke fram det nye, grønne næringslivet som skal skape arbeidsplasser for framtida, sier Elvestuen.

Partiet vil bruke 250 millioner kroner på skattefradrag for investeringer i energieffektiviseringstiltak på inntil 50.000 kroner i egen bolig.

Venstre vil også ha en kraftig opptrapping av utbyggingen av ladestasjoner for hybridbiler og elbiler. 640 millioner kroner er satt av til dette formålet.

En rekke satsinger på å utvikle renere teknologi og et mer klimavennlig næringsliv handler ikke bare om at norsk industri skal redusere sine utslipp, ifølge Elvestuen.

– Dette handler også om å utvikle teknologien for å redusere utslippene internasjonalt.

Reversere kutt til karbonfangst

Totalt beløper påplussingene på klima- og miljøsiden i tiltakspakken NTB har fått se, seg til nesten 2,5 milliarder kroner.

Regjeringens foreslåtte kutt i satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS) foreslår Venstre å reversere med 310 millioner.

– Vi kan ikke risikere at prosjektene nå stopper opp i forkant av en beslutning på Stortinget, de må drives fremover, sier Elvestuen, som mener CCS er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen.

En kjernesak for Venstre er også et grønt skatteskifte, som gjør det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige løsninger. Elvestuen vil ikke røpe hva som konkret kommer på dette området mandag, utover at det foreslås forslag til skatte- og avgiftsendringer også i år.

Under fjorårets budsjettforhandlinger var det spørsmålet om bilavgifter som skapte størst problemer for de fire partiene på borgerlig side.

(©NTB)