Oslo  20170331.Terje Breivik under Venstres landsmøte i Ålesund.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20170331.Terje Breivik under Venstres landsmøte i Ålesund.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstre vil ha mer fleksibel regel for oljefondet

Publisert

Venstre foreslår å endre handlingsregelen slik at den blir knyttet til oljefondets avkastning og ikke til fondets størrelse.

Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.

Det har Venstre lenge ønsket, men nå vil partiet gå enda ett skritt videre.

– Vi vil knytte handlingsregelen opp til den årlige avkastningen i fondet, ikke til fondets størrelse, sier partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik til NTB.

I vårens behandling av oljefondsmeldingen vil han ha finanskomiteen på Stortinget med på å vedta at forslaget skal utredes. Målet er at det skal kunne vedtas neste vår.

Svingninger

Breivik ser flere gode grunner til å lage en mer fleksibel handlingsregel.

Den ene er fondets størrelse på over 8.000 milliarder kroner, noe som gjør at svingningene i verdien kan bli i størrelsesorden 800 milliarder kroner opp eller ned.

Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.

– Økt aksjeandel kan gi større variasjon i årlige resultater. Mer og mer avhenger da av avkastningen på verdens børser enn av inntekter fra oljen, sier Breivik.

– Det gjør at det kan være fornuftig å knytte handlingsregelen opp mot fondets resultat. I et år hvor resultatet er knallgodt, kan man bygge opp en budsjettbuffer man kan tære på i år hvor det går dårligere på verdens børser, sier Venstre-nestlederen.

I dag er 65 prosent av fondet investert i aksjer, 33 prosent i rentepapirer og resten i eiendom.

Behov for stabilitet

Ved å fraråde oljefondet å øke aksjeandelen gikk NTNU-professor Knut Anton Mork mot flertallet i utvalget han selv ledet. Mork mener behovet for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter taler mot å la fondet kjøpe mer aksjer.

– Vårt forslag kan motvirke Morks frykt, ved at man bygger opp en buffer basert på fondets konkrete resultater og bruker denne til å sikre stabilitet for statsbudsjettet i dårlige år for fondet, sier Breivik.

I revidert budsjett, som blir lagt fram torsdag, ventes det små endringer i oljepengebruken. Det betyr at regjeringen trolig legger opp til å bruke knappe 226 milliarder oljekroner, tilsvarende 3 prosent av fondet, i 2017.

Samarbeidspartiet Venstre har lenge ment at oljepengebruken har vært for høy. Regjeringen har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mer penger i økonomisk motvind, og med at man hele veien har ligget langt under handlingsregelen.

Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal være klar 30. mai. Den skal behandles i Stortinget én uke senere.

Fakta om handlingsregelen:

  • Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.
  • Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet (Statens pensjonsfond utland) som den forventede realavkastningen. Denne er igjen anslått til 4 prosent av fondets kapital.
  • I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke vel 225 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 3 prosent av oljefondet.
  • Regjeringen har nå foreslått å senke handlingsregelen fra 4 prosent til 3 prosent. Bakgrunnen for dette er lavere forventet avkastning av oljefondet.
  • (©NTB)