Velferd eller miljø?

Publisert

KOMMENTAR av Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør i enerWE.

Jeg har nå jobbet i enerWE i litt over et halvt år, og det har vært en spennende tid der jeg har måtte sette meg inn i det som må sies å være Norges viktigste bransje. Samtidig er det en bransje som står overfor store utfordringer, og det er store beslutninger som nå må tas av våre folkevalgte politikere. Det blir ikke lett. Dilemmaet er stort og komplisert, og konsekvensene blir enorme uansett hva politikerne våre ender opp med å beslutte.

På den ene siden er olje og gass vår viktigste inntektskilde som selv i et dårlig år som i fjor bragte inn 233 milliarder kroner til statsbudsjettet. Det er nok til å betale for helsevesenet, forsvaret og landets høyere utdanning.

Uten disse inntektene blir det enten massive kutt i velferdsstaten og/eller massiv økning av skatter og avgifter.

På den andre siden er olje og gass forurensende energikilder som i utvinningen alene stod for 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av et år. Det gjør olje- og gassbransjen til Norges største kilde til CO2-utslipp, noe som er en stor utfordring for Norges arbeid med å innfri målene i Paris-avtalen.

Hvis Norge ikke skal kutte velferden må vi fortsette å tjene masse penger på oljen, men da fortsetter vi å forurense. Hvis vi ikke kutter oljen klarer vi ikke å nå klimamålene.

Alle vil ha velferd og alle vil ha et godt miljø, men hvordan skal vi greie begge deler samtidig?

enerWE Communication Conference 10. mai skal jeg lede en paneldebatt om dette dilemmaet, og der skal jeg spørre politikerne om hvordan de mener at Norge skal håndtere dette.

Med meg i panelet har jeg politikere fra partier som har veldig forskjellig syn på dette: