- Veitransporten er i all hovedsak fossil

Publisert

Elbiler får mye oppmerksomhet i Norge, og det er ikke så rart. Vi ligger helt i verdensteten når det gjelder antall solgte elbiler sett opp mot beforkningsstørrelsen. Det betyr ikke at den norske transportbransjen er elektrifisert.

– Så mye fokus som transportbransjen nå har på batterier og hydrogen, kan man få inntrykk av at vi er langt inne i el-revolusjonen, men ennå er vi bare i startgropa. Selv om elbiler nå riktignok utgjør 15 prosent av nybilkjøpene, er fortsatt bare 4 prosent av den norske bilparken elektrisk. Veitransporten er i all hovedsak fossil, sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova, i en pressemelding.

Enova har lagt ut en ny markedsutviklingsrapport, og der skriver de at utslippene fra transportsektoren er relativt stabile. De positive effektene av økt antall elbiler og stadig flere hybridbiler spises opp av økt transportmengde.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må utslippene fra bilparken ned mot null, men for at utslippene i det hele tatt skal minke, må klimavennlige alternativer tas i bruk i langt større grad, sier Leistad.

Enova bidrar med støtte til næringslivet og offentlige virksomheter gjennom bygging av hurtigladere, innkjøp av nullutslippskjøretøy og testing av ny teknologi.

Enovas markedsutviklingsrapport viser at mens årlig elektrisitetsbruk vokste i takt med effektbruken fram til 2011, har maksimalt effektuttak økt raskere.

– Det er for tidlig å si om den raskere økningen i effektbruk er en ny trend som vil fortsette. Flere andre utviklingsforhold i samfunnet peker riktignok i retning av dette, hvor økt antall elbiler er ett av dem. Faktorer som befolkningsvekst, større bygningsmasse, elektrifisering av sokkelen, mer kraftkrevende industri og landstrøm til skip vil også øke behovet for å levere mer elektrisitet samtidig, sier Leistad.

Dette må ses i sammenheng med det etterhvert vil bli innført effektprising i Norge.

– Dagens kraftnett er ikke bygget for at alle norske husstander setter en elbil på lading omtrent samtidig når man kommer hjem fra jobb. Å skulle bygge ut nettet for slike effekttopper ville blitt meget kostbart, sier Leistad.

For å kunne implementere effektprising må alle norske kunder ha en AMS ferdig installert. Sånn sett er AMS en forutsetning for å kunne implementere effektprising, men det kan også være en del av en løsning som gjør det mulig å droppe det.

– Nye, digitale strømmålere med gode tilleggsløsninger åpner for smarte tiltak som for eksempel tidsriktig lading av elbiler, og sammen med effektprising kan dette bidra til å redusere effektproblematikken. Batteriene i elbilene kan til og med brukes som buffer for å ta unna toppene i energibruk i hjemmene. Igjen er vi avhengige av innovasjon for å få dette til i praksis, sier Leistad.

Her kan du laste ned og lese Enova-rapporten.