Veidekke skal bygge nordens største vindpark

Publisert

Veidekke Entreprenør forteller i en pressemelding at de er tildelt anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene til Fosen Vind. I april begynner arbeidet med å bygge 6 mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark.

Kontrakten på infrastruktur i Storheia vindpark er tildelt Veidekke etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Verdien på oppdraget er om lag 400 millioner kroner. Anleggsarbeidene tar til i april/mai i år, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2019.

Infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

  • 80 turbinfundamenter og tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Ca 60 km internveier, inkludert kabelgrøft, optiske fiberkabler og 36kV høyspenningskabler
  • 1 transformatorstasjonsbygning og 3 transformatorceller
  • 1 servicebygg
  • Veidekke Entreprenør AS og det fosenbaserte datterselskapet Tore Løkke A/S starter arbeidet når Johs. J. Syltern as fra Åfjord har ferdigstilt adkomstveien opp til Storheia. Arbeidet med adkomstveiene til Storheia vindpark ble startet i august i fjor.

    Storheia vindpark er den største av de seks vindparkene som Statkraft bygger ut for Fosen Vind DA. Når vindparken er ferdig vil den være Nordens største vindpark på land.

    Den årlige kraftproduksjonen vil tilsvare strømforbruket i 50.000 norske hjem, mer enn én milliard kilowattimer.