Stavanger  20161026.Petroleumstilsynets i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Stavanger 20161026.Petroleumstilsynets i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Vedlikeholdsmangler forårsaker stor fare på sokkelen

Publisert

Granskninger fra Petroleumstilsynet viser at mange selskaper på norsk sokkel ligger etter med vedlikehold og at de mangler gode rutiner for å prioritere hva som skal vedlikeholdes først.

Det er en av konklusjonene etter en gjennomgåelse av samtlige granskninger etter uønskede hendelser på norsk sokkel i perioden 2006– 2015, melder Dagens Næringsliv. Rapportene utarbeides etter hendelser med stor fare for tap av liv eller store skader.

– Jeg ble sjokkert. Jeg fant at i 28 prosent av granskningsrapportene var manglende inspeksjon, testing og vedlikehold medvirkende årsak til hendelsene, sier jurist Marianne Løvås Sagerup i advokatfirmaet CLP.

Hun har ledet forskningsarbeidet på oppdrag for Olje- og energidepartementet (OED), for å undersøke hvorfor det skjer ulykker på sokkelen, og om byråkratiet og utarbeidelsen av store dokumentmengder påvirker sikkerheten.

«I nesten halvparten av tilfellene som er gransket har det vært forhold forut for hendelsen som har gitt grunn til bekymring», skriver Sagerup.

Hun mener det er et tankekors også at det fra første til andre femårsperiode er nesten en dobling i antall tilfeller med feil og mangler i sikkerhetskritisk dokumentasjon på innretningen. 2015 ble året med aller flest granskninger. (©NTB)