Hele landet
Hele landet

Ved utgangen av 2017 var de norske vannmagasinene 65,7 prosent fulle

Publisert

Hele landet

I uke 52 lå fyllingsgraden for hele landet på 63,9 prosent. Det er 1,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 69,7 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 52.557 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 66,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 68,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 60,0 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 66,1 prosent tilsvarer det 3.825 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 52 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 67,7 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 69,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 79,4 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 67,7 prosent tilsvarer det 22.159 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 66,5 prosent i elspotområde 3. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 68,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 61,0 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.194 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 54,3 prosent i forrige uke. Det er 1,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 55,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 61,5 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.511 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 65,7 prosent. Det er 2,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 68,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 67,7 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 65,7 prosent tilsvarer det 10.868 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.