- Ved intakt nett er det kapasitet til all vindkraft som er etablert i Finnmark

Publisert

Da enerWE besøkte vindkraftforeningen Norwea, fortalte spesialrådgiver Andreas T. Aasheim entusiastisk om mulighetene i Finnmark, samtidig som han mente at fylket hadde store utfordringer med strømnettet.

– Utfordringen til Finnmark er lange avstander og et nett som er for dårlig, sa Aasheim til enerWE.

enerWE tok derfor kontakt med Statnett for å høre hva de har å si om nettet i Finnmark. På tross av at fylket egner seg godt for vindkraft, er det i perioder avhengig av strømimport fra Russland for å dekke sitt strømbehov. Det er på tross av at Norge totalt sett har strømoverskudd, og eksporterer mer enn vi importerer. Det er imidlertid ikke bare å transportere strømmen fra strømoverskudd lengre sør i landet så lenge strømnettet ikke har kapasitet til det.

Vi begynte derfor med å spørre om hvor avhengig Finnmark er av import av strøm fra Russland.

- Statnett har en kraftledning til Russland hvor det kun er mulig å importere vannkraft fra Boris Gleb mot det norske nettet. I år har ikke denne vannkraften blitt importert, da det er kommet mye vind i Øst-Finnmark og kapasiteten har vært begrenset, sier Berit Erdal, kommunikasjonssjef for region nord i Statnett, til enerWE.

Tidligere har det imidlertid blitt importert strøm.

- I snitt kan ca. 28 MW med vannkraft importeres fra Boris Gleb, sier Erdal.

Med økt vindkraftproduksjon burde det være mulig å også eksportere strøm til Russland fra Finnmark. Slik det er nå, skjer imidlertid ikke dette.

- Vi har ingen kraftledninger inn til det Russiske kraftnettet for eksport av kraft. Det foreligger eldre planer for dette, men norske myndigheter krever at de to eldste reaktorene ved kjernekraftverket på Kola stenges ned før planene videreføres, sier Erdal.

På vindkraftverkene i Finnmark er det frustrasjon over at de ikke får kjørt full produksjon på grunn av begrensninger i strømnettet. Det har blant annet ført til at overskuddsproduksjon av strøm måtte dumpes fordi det ikke var mulig å transportere den til andre steder i landet eller til utlandet.

Statnett forteller at det normalt skal være nok kapasitet i nettet, men at det på grunn av utbygging vil være noen begrensninger i kapasiteten.

- Ved intakt nett er det kapasitet til all vindkraft som er etablert i fylket, men grunnet utbygging av ny 420 kV Balsfjord-Skaidi nær eksisterende kraftlinjer må vi koble disse ut og begrense kapasiteten noe. Dette er løst ved bruk av spesialreguleringer hvor Statnett betaler produsentene for å redusere produksjonen. Resten av konsesjonsgitt vindkraft kan ikke bygges ut før sentralnettet er forsterket ytterligere, forklarer Erdal.

Kraftnettet i Norge står foran store oppgraderinger, og det er planlagt en rekke prosjekter rundt om i landet. Finnmark står imidlertid ikke øverst på prioriteringslisten.

- Det er gjort en analyse av hva som kan komme av nytt forbruk og hvilke tiltak i sentralnettet som kan møte forbruket ut fra størrelse, plassering og tid. I dag er det ikke nye forbruk i regionen som tilsier at nettet må bygges ut utover det som allerede er pågående fra Balsfjord til Skaidi, sier Erdal.

Les også: - Utfordringen til Finnmark er lange avstander og et nett som er for dårlig

Powered by Labrador CMS