Vårt mål for 2019

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, gründer og utviklingsdirektør i enerWE.

 • Olje- og gassindustrien møter motstand fordi bransjen bidrar til menneskeskapte klimaendringer, og fordi det stilles spørsmål til fremtidig etterspørsel etter olje og gass.
 • Vannkraften møter motstand fordi strømprisene øker, og fordi mange mener Norge ikke skal eksportere og importere kraft gjennom utenlandskabler.
 • Vindkraften møter motstand fordi mange mener den bidrar til visuell forurensning i uberørt natur.
 • Solkraften møter motstand blant annet fordi hvem som helst skaffe seg solpaneler og det utfordrer de eksisterende selskapenes forretningsmodell og kontroll. Solceller utfordrer eksisterende reguleringer.
 • Kjernekraften møter motstand fordi mange er redd for et nytt Tsjernobyl.
 • Kull møter motstand fordi det fortjener det.
 • Uansett hvilket ståsted man har i energidebatten, er alle tjent med at debatten holdes saklig, faktabasert og levende.

  I enerWE forsøker vi å få frem fakta og gode argumenter både for og i mot slik at alle som deltar i energidebatten gjør det med best mulige forutsetninger.

  Det har vært vårt verdiforslag gjennom 2018, og det skal fortsatt være vårt verdiforslag gjennom 2019.

  Vi skal skrive om energibransjen, for energibransjen. Men vi skal også løfte saker ut av energibransjen og opp på samfunnsagendaen.

  Fordi Norge er en energinasjon.