Vårt fokus er på kundenes ve og vel

Publisert

KRONIKK av Wenche Teigland, administrerende direktør, BKK Nett

Under overskriften «Vi ser hva dere gjør, BKK» forteller Knut Lockert fra Distriksenergi hva han har sett at noen skriver om hva vi gjør, videre krydrer han sine resonnementer med egne konspirasjonsteorier om hva BKKs hensikter er når vi tar til motmæle mot Distriktsenergis krav om lik nettleie over hele landet.

Lockerts jobb er, som han selv skriver, å tale distriktsenergiverkenes sak. I BKK anser vi det som vår jobb å sørge for at våre kunder har lavest mulig nettleie og høyest mulig leveringssikkerhet.

BKKs kunder har i dag en av de laveste nettleiene i landet, noe vi er stolte av, og slik vi ønsker at det skal være. Vi tror at nettleien blir lavere og forskjellene mindre når nettselskapene har mange kunder. Vi tror også at mulighetene til å redusere kostnadene blir større når selskapene er store. Derfor har BKK ambisjoner om å bli større og få enda flere kunder enn vi har i dag. På den måten får vi flere å fordele faste kostnader på, og vi får større mulighet til å investere i ny teknologi som kan bidra til å holde nettleien på et så lavt nivå som mulig.

Drift av nett er monopolvirksomhet, og det er avgjørende for kundene at virksomheten er regulert slik at leveringssikkerheten er høy og kostnadene lavest mulig.

Våre kunder i kraftkommuner, kystkommuner og bykommuner mener at nettleien er høy nok som den er. Distriktsenergis modell vil føre til at de får økt nettleie, noe vi i BKK vil arbeide mot. Vi tror også at frikobling mellom nettselskapets kostnader og regningen de presenterer for sine kunder vil fungere som en sovepute og et hinder for helt nødvendig utvikling av bransjen.

BKK er ikke mot mindre forskjeller på nettleie, men vi mener at nivået på nettleien er viktigere enn forskjellene. Derfor har vi fokus på hva som skal til for å holde nettleien lavest mulig.

Wenche Teigland

Administrerende direktør

BKK Nett

Les også: