Varsler stabil strømsituasjon

Published

Meget god magasinsituasjon.

En fersk analyse fra Statnett konkluderer med at det er lite sannsynlig at det blir en anstrengt strømsituasjon de kommende månedene.

«Selv i det såkalte «worst case»-scenarioet er det liten sannsynlighet for at kraftsituasjonen skal bli kritisk, mens det i den såkalte forventningscasen konkluderes med enda mer positive utsikter», skriver Statnett i en pressemelding.

Statnett har tatt hensyn til hvor mye vann det er i magasinene, tilgjengelig kraftproduksjon og kapasiteten i overføringsnettet i sin prognose for vinteren.

«I tillegg til at Sør-Norge har en meget god magasinsituasjon, har det også vært viktige oppgraderinger av nettet i området», skriver det statlige selskapet, som har ansvaret for det norske kraftsystemet.