– Varmepumper er installert i 42 prosent av alle boliger i Norge

Publisert

Høyeffektive varmepumper for oppvarming og kjøling er ofte den foretrukne teknologien for nullenergibygninger (ZEB), siden de oppnår høy energisparing og lave CO2-utslipp hvis de er riktig prosjektert og driftes som forutsatt. Det skriver Sintef i en pressemelding.

– Varmepumper er installert i 42 prosent av alle boliger i Norge, og luft-til-luft-varmepumper er den mest vanlige løsningen. For større bygg blir det som regel valgt væske-til-vann varme­pumper som utnytter bergvarme eller sjøvarme, da disse gir både høyere energi­dekningsgrad og høyere energisparing, sier prosjektleder Øystein Rønneseth ved SINTEF Byggforsk.

Prosjektet IEA Heat Pumping Technologies Annex 49 "Design and Integration of Heat Pumps for Nearly Zero Energy Buildings" handler om design og integrasjon av varmepumper som en hoved­komponent i VVS-systemet i nesten nullenergibygninger (nZEB).

Nå foreligger det en delrapport fra prosjektet; en statusanalyse for nesten nullenergi­bygninger i Norge. Den gir en oversikt over forskjellige VVS-teknologier som er aktuelle for energi­effektive bygninger.

Ulike varmepumpekonsepter og andre tekniske løsninger er analysert og presentert, og teknologiene er klassifisert og evaluert med hensyn til særlige fordeler og ulemper.

Rapporten inneholder hovedresultater og -konklusjoner for fem gjennomførte feltmåleprosjekter for nZEB og ZEB-prosjekter, samt tips til beste designmetoder.

Her kan du laste ned og lese rapporten.