Vår Energi investerer i forskning på karbonfangst- og lagring

Publisert

Vår Energi har inngått partnerskap med Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME), Norwegian CCS Research Centre (NCCS), for å utvikle og implementere ny teknologi innen karbonfangst og -lagring. Avtalen, som har en verdi på 30 MNOK, går over seks år og er en del av et industrielt, forskningsbasert samarbeidsprosjekt, skriver selskapet i en pressemelding.

– Partnerskapet komplementerer Vår Energis forskning og utviklingsportefølje (FoU). Selskapet satser målrettet for å redusere utslippene av klimagasser gjennom utvikling av ny teknologi for karbonfangst og –lagring, sier Oddvar Ims, forsknings- og utviklingssjef i Vår Energi.

— Annonse —

https://soundcloud.com/enerwe/ccs-transport-og-lagring

— Annonse slutt —

Vår Energi bidrar ved å investere fem millioner kroner hvert år i en periode på seks år. Industriprosjektet startet i 2017 og vil fortsette fram til 2025. Hovedmålet er å bli verdensledende innen forskningen for å tilrettelegge for effektiv utvikling og bruk av teknologi, som muliggjør karbonfangst og –lagring ved å utfordre industrielle barrierer.

– Vi i NCCS er stolte av å ønske Vår Energi velkommen til et av verdens største forsknings- og utviklingstiltak innen karbonfangst- og lagring. Personlig er jeg sikker på at Vår Energi vil bidra til økt momentum for senteret, sier Mona J. Mølnvik, direktør ved NCCS og forskningssjef i SINTEF.

Karbonfangst- og lagring er ansett for å være blant de løsningene som effektivt kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser globalt, ved å begrense utslippene av CO2 til atmosfæren. Konsortiet består av en rekke olje- og gasselskaper, teknologileverandører og –brukere i privat og kommersiell sektor. Industrisamarbeidet består også av institusjoner som SINTEF, NTNU, UiO, NGI og andre.

— Annonse —

https://soundcloud.com/enerwe/ccs-kan-gronn-sement-vaere-en-del-av-klimalosningen

— Annonse slutt —

– Vi ønsker å minimere effekten våre operasjoner har på klima og miljø ytterligere, og reduserte klimagassutslipp er et viktig område i vår forretningsplan. Det Vår Energi-opererte Goliat-feltet i Barentshavet demonstrerer dette ved å være nesten helt elektrifisert med kraft fra land. Det har resultert i at feltet er blant de med lavest CO2-utslipp på norsk kontinentalsokkel. Alle initiativer som kan bidra til å redusere karbonavtrykket er positive, og introduksjon av karbonfangst og –lagring er et effektivt tiltak. Vi håper at vårt bidrag i tillegg til andres vil videre styrke FMEs fremgang, legger Ims til.

Forskningssenteret støtter det norske fullskala-prosjektet for karbonfangst og –lagring, i tråd med regjeringens ambisjoner. I tillegg til dette støtter senteret industripartnerne med å utvikle kunnskap som trengs for å etablere fullskala-lagring av CO2 i den norske delen av Nordsjøen.

— Annonse —

https://soundcloud.com/enerwe/ccs-kan-gass-og-hydrogen-vaere-en-del-av-klimalosningen

— Annonse slutt —

– Støttet av det norske Forskningsrådet og partnerskapet, vil NCCS bidra til utviklingen av kostnads- og energieffektiv teknologi for karbonfangst og –lagring, smarte forretningsmodeller og fullskala bruk av teknologien i Norge, Europa og globalt, påpeker Mølnvik.

— Annonse —

https://soundcloud.com/enerwe/ccs-for-at-oslo-skal-na-klimamalene-er-det-helt-avgjorende-a-kutte-i-utslippet-pa-klemetsrud

— Annonse slutt —