Hele landet
Hele landet

Vannreservene tilsvarer nå 59,5 TWh

Publisert

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 72,3 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 74,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 74,9 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 59.451 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 77,8 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 80,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 69,1 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.503 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 75,9 prosent i elspotområde 2. Det er 1,9 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 77,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 82,8 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 24.848 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 75,1 prosent i forrige uke. Det er 2,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 77,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 67,8 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 75,1 prosent tilsvarer det 5.865 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I uke 49 lå fyllingsgraden for elspotområde 4 på 60,1 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 61,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 66,8 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 60,1 prosent tilsvarer det 11.631 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 76,2 prosent. Det er 2,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 78,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 74,2 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.604 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.