Hele landet
Hele landet

Vannreservene tilsvarer nå 54 TWh med strøm

Publisert

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 65,7 prosent i hele landet. Det er 3,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 69,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 72,3 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 54.034 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I uke 51 lå fyllingsgraden for elspotområde 1 på 68,9 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 73,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 63,6 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.985 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 2 er nå 69,5 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 72,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 81,9 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 69,5 prosent tilsvarer det 22.729 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 51 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 68,0 prosent. Det er 4,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 72,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 64,3 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 68,0 prosent tilsvarer det 5.307 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 55,4 prosent i elspotområde 4. Det er 2,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 63,6 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 55,4 prosent tilsvarer det 10.739 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 5 er nå 68,2 prosent fulle. Det er 4,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 72,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 70,4 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 11.274 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.