Vannmagasinene er snart halvfulle

Publisert

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 53,4 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 57,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 50,4 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 43.915 GWh.

Elspotområde 1

Elspotområde 1- Østlandet
Elspotområde 1- Østlandet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 36,9 prosent i elspotområde 1. Det er 4,5 prosentpoeng Mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 41,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 31,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 2.133 GWh.

Elspotområde 2

Elspotområde 2 - Sørvestlandet
Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 64,7 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 68,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 54,9 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 64,7 prosent tilsvarer det 21.184 GWh.

Elspotområde 3

Elspotmoråde 3 - Midt-Norge
Elspotmoråde 3 - Midt-Norge

I forrige uke lå fyllingsgraden på 40,0 prosent i elspotområde 3. Det er 4,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 44,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 45,7 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.121 GWh.

Elspotområde 4

Elspotmområde 4 - Nord-Norge
Elspotmområde 4 - Nord-Norge

For en uke siden var vannmagasinene 49,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 51,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 55,6 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.508 GWh.

Elspotområde 5

Elspotområde 5 - Vestlandet
Elspotområde 5 - Vestlandet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 48,2 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 52,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 44,4 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 48,2 prosent tilsvarer det 7.969 GWh.