Hele landet
Hele landet

Vannmagasinene er nesten tre kvart fulle

Publisert

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 73,4 prosent i hele landet. Det er 3,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 69,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 82,8 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 60.389 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 85,8 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 82,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 88,1 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.967 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 76,2 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 71,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 83,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 76,2 prosent tilsvarer det 24.926 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 70,5 prosent i forrige uke. Det er 2,6 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 67,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 76,3 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.509 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 59,3 prosent i forrige uke. Det er 2,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 83,4 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 59,3 prosent tilsvarer det 11.485 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 81,7 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 76,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 82,9 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 13.502 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.