Hele landet
Hele landet

Vannmagasinene er nå under halvfulle

Publisert

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 47,9 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 50,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 50,0 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 47,9 prosent tilsvarer det 39.352 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I uke 6 lå fyllingsgraden for elspotområde 1 på 41,1 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 45,6 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 32,9 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 41,1 prosent tilsvarer det 2.380 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 6 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 52,8 prosent. Det er 2,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 55,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 61,4 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 17.279 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 49,4 prosent i elspotområde 3. Det er 4,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 53,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 35,7 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.858 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 42,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 44,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 46,4 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 42,1 prosent tilsvarer det 8.149 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 46,5 prosent. Det er 3,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 50,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 44,1 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 7.686 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.