Vannmagasinene er nå 61,0 prosent fulle

Publisert

Vannmagasinene fortsetter å øke, og på landsbasis er fyllingsgraden nå oppe i 61,0 prosent. Det er en økning på 6,3 prosentpoeng fra uken før.

Dette betyr også at fyllingsgraden nå er høyere enn hva den pleier å være på denne tiden av året, og det er den i alle elspotområder bortsett fra en.

På østlandet er fyllingsgraden høyest med en vannstand på hele 74,5 prosent.

På sørvestlandet er fyllingsgraden nå oppe i 69,0 prosent.

I midt-Norge ligger fyllingsgraden på 67,4 prosent.

Nord-Norge skiller seg ut fra de andre elspotområdene. Her er fyllingsgraden nå på 46,6 prosent, og det er det laveste nivået for denne tiden av året. Det er likevel en markant økning fra 38,8 prosent for en uke siden.

På Vestlandet er fyllingsgraden nå oppe i 54,4 prosent.

Les også: