Vannmagasinene er 86,3 prosent fulle

Publisert

Det ble en liten nedgang i fyllingsgraden i vannmagasinene i forrige uke. På landsbasis er fyllingsgraden nå 86,3 prosent, og det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng. I forrige uke økte den med 0,4 prosentpoeng.

Medianverdien for uke 44 er 84,8 prosent, og på sitt laveste var den nede på 64,3 prosent.

Historisk sett pleier fyllingsgraden å synke litt på denne tiden av året og frem til jul. Det er et resultat av at det brukes mer strøm til å varme opp husene i Norge.

Østlandet
Østlandet
Midt-Norge
Midt-Norge
Sørvestlandet
Sørvestlandet
Nord-Norge
Nord-Norge
Vestlandet
Vestlandet